Groen Licht voor ontwikkeling Zonnepark Nunhem!

Corubona schoorsteen

 

Op 28 april 2020 stemde de gemeenteraad in met het zogenaamde beleidskader Zon en Wind. Hierin zijn de regels en mogelijkheden voor toekomstige grootschalige ontwikkeling van Zon- en Windparken in onze gemeente vastgelegd.

Tegelijkertijd werd hiermee ons zogenaamde “principeverzoek” voor planologische medewerking aan het te ontwikkelen zonnepark in Nunhem goedgekeurd. Dit betekent dat we nu kunnen gaan werken aan de zogenaamde “ruimtelijke onderbouwing” van ons plan en daarmee de vergunningaanvraag. Het streven is om die aanvraag nog voor de zomervakantie in te dienen.

Zoals bekend wil Leudal Energie op de voormalige stortplaats achter de oude steenfabriek Corubona in Nunhem een coöperatief zonnepark van ruim 2 hectare ontwikkelen. Het park zal straks ruim 7000 panelen groot worden en een vermogen hebben van ruim 2MW. Dit is voldoende energie voor ongeveer 600 huishoudens.

Zodra de Ruimtelijke Onderbouwing en de vergunningaanvraag klaar is zullen de omwonenden verder geïnformeerd worden. Onder meer over de mogelijkheden om mede-eigenaar te worden van het zonnepark door middel van een investering met een aantrekkelijke rente.

Een andere mogelijkheid is om deel te nemen in een "zonnestroom-project" waarbij de zonnepanelen niet op uw eigen dak liggen, maar in het zonnepark. U kunt dan 15 jaar lang de energiebelasting van opgewekte stroom verrekenen met de door u zelf verbruikte kWh’n.

 

Mocht u meer informatie willen ontvangen of vragen hebben, dan kunt u daarvoor het contactformulier gebruiken.