Groen Licht voor ontwikkeling Zonnepark Nunhem!

Corubona schoorsteen

 

Op 28 april 2020 stemde de gemeenteraad in met het zogenaamde beleidskader Zon en Wind. Hierin zijn de regels en mogelijkheden voor toekomstige grootschalige ontwikkeling van Zon- en Windparken in onze gemeente vastgelegd.

Tegelijkertijd werd hiermee ons zogenaamde “principeverzoek” voor planologische medewerking aan het te ontwikkelen zonnepark in Nunhem goedgekeurd.

Zoals bekend wil Leudal Energie op de voormalige stortplaats achter de oude steenfabriek Corubona in Nunhem een coöperatief zonnepark van ruim 2 hectare ontwikkelen. Het park zal straks ruim 7000 panelen groot worden en een vermogen hebben van ruim 2MW. Dit is voldoende energie voor ongeveer 600 huishoudens.

 

Na de informatie avond die wij in september vorig jaar in gemeenschapshuis Aldenghoor hebben gehouden, is er flink gewerkt aan het aanvullen / verbeteren van de vergunningaanvraag. Dit laatste had vooral te maken met natuur en landschappelijke inrichting van het terrein.

De gemeente vond een onderzoek, opgesteld door de Studiegroep Leudal, niet voldoende. Wij hebben vervolgens een landschapsbureau ingeschakeld welke een natuur- en landschapsstudie en inrichtingsplan heeft opgesteld voor ons. Uiteindelijk is dit plan goedgekeurd en kon het ingepast worden in de vergunningaanvraag. Verder moesten in het plan wat zaken zoals bv. brandveiligheid verbeterd worden.

Dit alles heeft tot een flinke vertraging in de vergunningsbehandeling geleid. Pas in de zomer van 2021 kreeg Leudal Energie groen licht van de zogenaamde Kwaliteitscommissie en kon de aangepaste vergunning in behandeling genomen worden. Uiteindelijk stemde ook de raad in met de zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen” en kon de vergunning verleend worden. Omdat er in de bezwaarperiode geen bezwaren zijn binnengekomen, is de vergunning sinds begin november 2021 definitief.

 

Direct daarna is de zogenaamde SDE-subsidie aangevraagd bij de rijksoverheid. De verwachting is dat we hierover in het eerste kwartaal van 2022 bericht ontvangen.

Tegelijkertijd is bij Enexis een offerte aangevraagd voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze offerte is inmiddels ontvangen en we kunnen door ondertekening van deze offerte onze aansluitzekerheid vastleggen. De ondertekening heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

Wat we hier wel ook nog willen aantekenen is dat de SDE-subsidie inmiddels flink lager is dan enkele jaren geleden en het dus nog niet gezegd is dat er ook een positieve business case komt. Dit komt ook omdat momenteel de panelenprijzen stijgen. We gaan de komende maanden er alles aan doen om tot een rendabel project te komen.

Als het zonnepark doorgaat dan zijn de omwonenden natuurlijk de eersten die mee kunnen investeren in dit project. Voorwaarde is wel dat je lid wordt van onze coöperatie.

Realisatie zal dan op zijn vroegst in het najaar van 2022 plaatsvinden.

 

Opstellingsontwerp panelen

 

Sitatieschets met opstellingsontwerp panelen.

 

Mocht u meer informatie willen ontvangen of vragen hebben, dan kunt u daarvoor het contactformulier gebruiken.