In 2016 zijn twee installaties op basisscholen De Leerlingst in Haelen en De Neerakker in Heythuysen, officieel in gebruik genomen. De twee scholen worden vanaf nu voor een groot deel voorzien van stroom die lokaal en duurzaam geproduceerd is.


Beide installaties hebben een vermogen van 60.000 Wp (Watt piek) en bestaan elk uit 204 panelen. Per school wordt ruim de helft van de totale stroomvoorziening via de installatie opgewekt. Vergelijkbaar met het stroomverbruik van 15 huishoudens

Leudal Energie ontzorgt de scholen. Dat wil zeggen dat wij het plan gemaakt hebben, de uitvoering doen en 15 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de installatie. Hierna wordt de pv-installatie eigendom van de school. Verder verzorgen wij op de scholen educatie rond het thema duurzame energie. Wij doen dit alles omdat wij duurzame energie willen stimuleren en dat kan het beste door de schoolkinderen en hun ouders te laten zien wat de mogelijkheden ervan zijn. 

Wat kosten deze installaties?

De totale investering voor de twee installaties bedroegen ± 160.000 euro. Provincie Limburg, gemeente Leudal en Rabobank hebben hiervoor subsidies verstrekt. Het resterende deel komt via leningen van ouders van de kinderen en leden van Leudal Energie (40.000 euro) en van de bank. De investering is mogelijk en rendabel door de vaste vergoeding die stichting SPOLT (waar de twee scholen onder vallen) betaalt, aangevuld met SDE subsidie van de rijksoverheid en subsidie van de provincie Limburg.
Voor de beide installaties waren geen vergunningen noodzakelijk.

De installaties zijn elektrisch achter de meter van de school aangesloten. Voor Leudal Energie blijft jaarlijks -na aftrek van belasting en aflossing van de leningen- een rendement over. Met dit geld kunnen nieuwe duurzame projecten ondersteund worden waarover de leden van Leudal Energie zelf kunnen beslissen.

Eerste paneellegging De Neerakker
Eerste paneellegging op basisschool De Neerakker in Heythuysen, november 2015
door Arno Gubbels (SPOLT), Tineke Lenaerts (De Neerakker), Ralf Maes (Spolt) 
en Har Geenen (Leudal Energie)


Door middel van een lichtslang werd symbolisch de verbinding tot stand gebracht 
tussen de zonnepanelen en de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt