Welke vergoeding krijg ik voor zelf opgewekte stroom?

Salderingsregeling en netto teruglevering.

De salderingsregeling houdt in dat de elektriciteit die je (bijvoorbeeld met zonnepanelen) opwekt en
teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van de elektriciteit die je hebt verbruikt.
Wanneer je meer teruglevert dan je verbruikt, telt niet alles mee voor het salderen. De grens ligt nu bij de
elektriciteit die je van ons afneemt. Dat wordt de salderingsgrens genoemd. Alles wat je meer teruglevert
dan deze grens is netto teruglevering.

Vergoeding
Voor de netto teruglevering geldt als vergoeding het overeengekomen netto teruglevering tarief inclusief
btw.
Bij een overeenkomst met een vaste looptijd staat dit tarief vermeld in de leveringsovereenkomst.
Bij een overeenkomst met een onbepaalde looptijd (Variabel en Flex) wijzigt het tarief in de tijd, de tarieven voor deze overeenkomsten zijn te vinden op www.samenom.nl/tarieven .

LEDENVOORDEEL:

Leden die klant zijn via Leudal Energie bij Samen|OM kunnen aanspraak maken op een aanvulling tot € 0,15 per netto teruggeleverde kWh.

Lees hier de voorwaarden.

Dit is momenteel een van de beste vergoedingen in de markt.