Lokaal, Nieuws

LeuDelen in elektrische auto’s

7m

Heb je al ooit nagedacht over autodelen?
Of misschien heb je zelf (nog) geen elektrische auto, maar ben je wel nieuwsgierig naar elektrisch rijden?

 1. ‘Geschiedenis’ van het LeuDelen
 2. In de leer bij ‘Elektrip’ in Lochem – Gelderland
 3. In de leer bij ‘DeelSlee’ in Eemsdelta – Groningen
 4. De gemeente Leudal en de Werkgroep Leudelen
 5. De Werkgroep Leudelen: publicaties en proefritten
 6. Autodelen in Leudal: de geïnteresseerden
 7. Waarom autodelen?
 8. Stand van Zaken
 9. Interesse in autodelen / LeuDelen gewekt?

  1. Geschiedenis’ van het LeuDelen
  Het was voorjaar 2023, toen een lid van Leudal Energie kwam met de vraag om coöperatief elektrisch autodelen te overwegen en op te zetten als één van de projecten van de coöperatie.
  Het bestuur van Leudal Energie stond meteen open voor dit idee: een deelauto vervangt immers gemiddeld 6 privé-auto’s en levert dus winst op wat betreft ruimtebeslag en besparing van grondstoffen voor autoproductie; bovendien is er geen sprake van luchtvervuiling door uitlaatgassen.
  En gebruikers voor wie het autodelen een passend concept is, zijn zich óók zeer bewust van het kostenaspect. Kortom: duurzaam en financieel aantrekkelijk.
  Er werd meteen een ‘Werkgroep Autodelen’ opgericht die al snel werd omgedoopt tot ‘Werkgroep Leudelen’ en nu vijf enthousiaste leden telt. De werkgroep richt zich uitsluitend op elektrische auto’s.
  Waar dus wordt gesproken over autodelen of leudelen, wordt hiermee altijd het delen van elektrische auto’s bedoeld.

  2. In de leer bij ‘Elektrip’ in Lochem – Gelderland
  Autodelen is niets nieuws, het bestaat al meer dan 10 jaar, maar nog niet in de gemeente Leudal. Het lag dus voor de hand dat de werkgroep eerst informatie ging inwinnen bij al bestaande coöperatieve autodeelorganisaties. Via internet kwamen de leden in contact met enkele specialisten van de HAN in Nijmegen die verwezen naar LochemEnergie*. Het Gelderse Lochem is een uitgestrekte landelijke gemeente, te vergelijken met Leudal, en pionier op het gebied van autodelen. De Werkgroep Leudelen is daar al enkele maanden na oprichting op ‘werkbezoek’ geweest. Het concept is steeds, zo ook in Lochem, dat de overkoepelende energiecoöperatie de elektrische deelauto’s beschikbaar stelt: het gaat dan om lease-auto’s en eigen voertuigen. Autodeelorganisatie
  ‘Elektrip’ van LochemEnergie verhuurt deze aan belangstellenden die zich tevoren hebben aangemeld. Zij zetten vervolgens een app op hun telefoon waarin hun gegevens zijn opgenomen.
  Deze app wordt gebruikt voor de reservering van een auto, de ontgrendeling, de registratie van de ritgegevens (tijd en aantal km), de vergrendeling en de automatische incasso van de kosten. ‘Elektrip’ is al meer dan 10 jaar actief en heeft 13 auto’s rijden.
  Onze gastheer in Lochem, vanaf het eerste uur betrokken bij het landelijke en plaatselijke autodelen, doet het nog anders: hij deelt zijn eigen elektrische auto met een kring van vrienden en kennissen.
  Die auto heeft hij tweedehands van LochemEnergie gekocht (minus BTW, met SEPP) op de voorwaarde van zijn coöperatie, dat hij hem óók beschikbaar zou stellen voor autodelen.

  3. In de leer bij ‘DeelSlee’ in Eemsdelta – Groningen
  Intussen kwamen de werkgroepleden bij toeval ook in contact met autodeelorganisatie ‘DeelSlee’** in Groningen, in de landelijke gemeente Eemsdelta. Zij zijn in 2020 met coöperatief elektrisch autodelen begonnen en hebben na nog geen vier jaar al een vloot van meer dan 30 auto’s opgebouwd! Zij werken op dezelfde manier als ‘Elektrip’ en zijn daarnaast bijzonder actief als het gaat om het delen van hun kennis en ervaring met beginnende organisaties.
  Zowel ‘Elektrip’ als ‘Deelslee’ zijn overigens indertijd met royale subsidies van start kunnen gaan.

  4. De gemeente Leudal en de Werkgroep Leudelen
  De gemeente Leudal volgt de ontwikkelingen rond het coöperatief elektrisch autodelen van de Werkgroep LeuDelen op de voet en wil graag faciliteren, waar dit zou kunnen. Zij heeft zelf een aantal elektrische auto’s voor het eigen personeel en er is al overleg geweest om deze eventueel als deelauto buiten werktijd beschikbaar te stellen voor autodelers in Leudal. Mogelijk kan er daarnaast een beroep worden gedaan op middelen uit de gemeentelijke mobiliteitspot.

  5. De Werkgroep LeuDelen: publicaties en proefritten
  Intussen heeft de Werkgroep LeuDelen zèlf ook niet stil gezeten: half november zijn er proefrittenmiddagen georganiseerd bij het kantoor van Leudal Energie in Roggel om kennis te maken met elektrisch rijden en met het concept van het delen van een auto met een aantal andere belangstellenden. Het leverde een vijftiental enthousiaste reacties op van mensen die het initiatief toejuichen en graag op de hoogte worden gehouden. Dat aantal lijkt niet veel, maar de personen die wij spraken, gaven aan dat zij het er al met buren, vrienden of familie over hadden gehad en de ingewonnen informatie weer aan hen terug zouden ‘rapporteren’.
  De meeste geïnteresseerden namen op deze middagen zelf plaats achter het stuur van een elektrische auto die enkele leden van Leudal Energie hiervoor beschikbaar hadden gesteld. Na afloop werden de voors en tegens van autodelen levendig besproken onder het genot van koffie en vlaai.

  6. Autodelen in Leudal: de geïnteresseerden
  De proefrijders kwamen uit Heythuysen, Roggel, Neer en Baexem. Steeds kwam naar voren dat het hebben van een eigen auto toch wel veel vrijheid biedt, maar, dat daar ook een heel stevig kostenplaatje aan hangt: ‘dure’ kilometers dus. Want, zij hadden hun auto niet, of niet meer, nodig voor hun werk, woonden meestal in de bebouwde kom van een van de dorpen en deden veel op de
  fiets of te voet. De eigen auto werd vooral nog gebruikt in verband met de kinderen, familiebezoek, sportactiviteiten, een verre vergadering e.d. Iedereen was zich bewust van de scheve verhouding tussen de kosten van het hebben van een eigen auto en het beperkte gebruik ervan. Het autodelen was alleen al om deze reden een serieus te overwegen alternatief. Daarnaast werden ook het
  milieuaspect en het ruimtebeslag genoemd: liever meer speelruimte voor kinderen en groen dan parkeerplaatsen met auto’s.
  Er werden veel vragen gesteld, waaruit bleek hoe de aanwezigen zich al in autodelen hadden ingeleefd. Die gingen over het aantal beschikbare elektrische auto’s, wie daarvan de eigenaar is, waar ze staan, over laadpalen en opladen, de modellen, het reserveren, de kosten, het afrekenen, de verzekering, wat in geval van schade?, of ze voor vakantie kunnen worden gebruikt, of ze een trekhaak hebben, of de hond mee mag enz. Natuurlijk gaan we al deze vragen beantwoorden.

  7. Waarom autodelen?
  Of autodelen voor iemand aantrekkelijk is, hangt ervan af: het begint met inzicht in de vaste en variabele kosten van de eigen brandstofauto (motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud,
  brandstof, afschrijving), verder het aantal gereden km op maand- of jaarbasis en de aard van de ritten: gaat het om veel korte stukken of juist lange afstanden of een combinatie van beide? Bij de kostenberekening van autodelen speelt namelijk altijd de gehuurde tijd een rol (b.v. bij ‘DeelSlee’), vaak in combinatie met het aantal gereden km (b.v. bij ‘Elektrip’).

  8. Stand van Zaken
  Op dit moment lopen er offerteaanvragen van Leudal Energie voor lease/ koop van elektrische auto’s. Verder wordt de belangstelling voor autodelen met verschillende publicaties gepeild en worden er twee apps grondig bekeken op geschiktheid. Autodelen staat of valt met de hulp van een goede app,waarmee men de auto reserveert, opent, vergrendelt en de kosten afrekent. Daarnaast staan vrijwilligers klaar om nieuwe gebruikers zo nodig te begeleiden.
  Wanneer het rijden met een LeuDeelauto van start gaat? In januari 2024? Wij als werkgroep doen in ieder geval ons uiterste best!

  9. Interesse in autodelen / LeuDelen gewekt?
  Zeer welkom! Meld u aan bij leudelen@leudalenergie.nl .
  Vragen? Bel 06 – 26 36 88 07 (Marlies Gubbels) of kom langs in Roggel voor een gesprek.
  We maken graag tijd.
  Werkgroep LeuDelen Leudal Energie

  Nov. 202

𝙋.𝙎. 𝙉𝙚𝙚𝙢 𝙤𝙤𝙠 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙘𝙩 𝙤𝙥 𝙢𝙚𝙩 𝙤𝙣𝙨 𝙖𝙡𝙨 𝙟𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙝𝙚𝙗𝙩 𝙞𝙣 (𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙞𝙨𝙘𝙝) 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙙𝙚𝙡𝙚𝙣! 𝙒𝙚 𝙗𝙚𝙖𝙣𝙩𝙬𝙤𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙖𝙜 𝙖𝙡 𝙟𝙤𝙪𝙬 𝙫𝙧𝙖𝙜𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙝𝙤𝙪𝙙𝙚𝙣 𝙟𝙚 𝙤𝙫𝙚𝙧 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙤𝙣𝙩𝙬𝙞𝙠𝙠𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙝𝙤𝙤𝙜𝙩𝙚.

Stuur een email naar leudelen@leudalenergie.nl of bel: 0475 – 82 03 33.