Leudal Energie Coöperatie

Leudal Energie is een lokale en duurzame energiecoöperatie in de gemeente Leudal (Limburg). We geloven in het duurzaam opwekken van energie, waarbij CO2 uitstoot tot een minimum wordt beperkt en we daardoor bijdragen aan een beter milieu. 

We zijn ervan overtuigd dat we lokaal samen duurzame energie kunnen produceren en leveren tegen concurrerende tarieven in vergelijking tot fossiele energie.

We zijn een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk waarvan iedereen in Leudal lid kan worden voor maar 10 euro per jaar: de leden zijn de baas en bepalen waar geld in geïnvesteerd wordt of welke goede initiatieven in Leudal ondersteund worden.

Leudal Energie wekt groene energie op met windmolens en zonnepanelen en levert die stroom weer aan de klanten in Leudal. Bovendien ondersteunen we onze leden, klanten en burgers in Leudal met het besparen van energie. Zo zorgen we samen voor een zo laag mogelijke energierekening.
Leudal Energie streeft ernaar om alle huishoudens in de gemeente Leudal te voorzien van lokaal geproduceerde duurzame energie.

Wat heeft LE de afgelopen jaren bereikt?

We hebben sinds ons ontstaan via informatiebijeenkomsten over zonne-energie, energiebesparing, elektrisch rijden en vele andere onderwerpen, bijgedragen aan de bewustwording rond de energietransitie in Leudal.

Binnen onze coöperatie zijn diverse werkgroepen ontstaan die hun eigen activiteiten hebben ontplooid:

 1. Werkgroep Leudal zoekt Zon

Deze werkgroep heeft van 2013 tot 2017 jaarlijks 2 tot 4 avonden verspreid over heel Leudal gehouden over de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen op daken van woningeigenaren. Gemiddeld werden deze avonden bezocht door 40 personen.

De mensen werden geïnformeerd over mogelijkheden en de installateurs die wij op basis van een programma van eisen hadden geselecteerd.

Mensen die lid werden kregen van ons onafhankelijk advies door onze deskundige. U moet dan denken aan: beoordeling dak- beoordeling offertes e.d.

In totaal werden op 12 bijeenkomsten meer dan 400 personen bereikt waarvan er tientallen zijn overgegaan tot aanschaf. Leudal staat, mede door ons toedoen, in Limburg in de top 3 van gemeenten met de meeste panelen.

 1. Werkgroep Zon op School

Deze werkgroep ging i.s.m. SPOLTin 2014 aan de slag met het onderzoek naar mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op schooldaken en zo de scholen duurzamer te maken. Bij dit project hadden leden van Leudal Energie voor het eerst de mogelijkheid om in een eigen duurzame energie opwekinstallatie te investeren. Er werd uitgegaan van een rendement dat ligt tussen de 3 en 5% per jaar en tot nu toe is die verwachting ook uitgekomen. Zie ook op https://leudalenergie.nl/zon-op-school/

Uiteindelijk werden de twee grootste scholen geselecteerd en na veel voorbereiding werden eind 2015 op beide scholen elk ruim 200 panelen geplaatst, die op elke school ongeveer 60.000 kWh opwekken. Leudal Energie zorgt er o.m. voor dat er elk jaar een grondige controle plaatsvindt en zonodig actie wordt ondernomen. De installaties draaien naar ieders tevredenheid.

 1. Werkgroep LEDdal (per 2020 beëindigd)

In 2015 werd deze werkgroep actief met een door hen ontwikkelde lichtscan voor MKB bedrijven waarmee duidelijk wordt wat het energieverbruik van de verlichting is en wat er door vervanging met LED bespaard kan worden en wat de terugverdientijd is.

Inmiddels weet vrijwel iedereen de weg naar de bouwmarkt te vinden en is LED-verlichting een stuk goedkoper geworden. In 2020 is deze activiteit gestopt en zijn er vele tientallen bedrijven in Leudal bezocht en en duizenden LED-lampen, LED-spots en LED-tubes geplaatst. 

 1. Energiecoaches

Deze werkgroep is actief vanaf 2015 en zorgt aan de hand van energiescans van woningen voor onafhankelijk advies betreffende energiebesparing en opwekking. Ook hiervoor is in 2015 en 2016 een aantal informatie-bijeenkomsten georganiseerd. Eerst gericht op het brede publiek maar later specifiek op bewoners van woningen ouder dan 1985. Met name via deze avonden maar ook rechtstreeks zijn inmiddels door onze deskundige Energie coaches tientallen energiescans van particuliere woningen verricht. Dit heeft vervolgens weer geleid tot investeringen in zonnepanelen of isolatie.

 1. Werkgroep Energielevering
 1. Werkgroep Collectieve Zonnestroom –> zie ook https://leudalenergie.nl/opwekken/collectieve-zonnestroom/
 1. Werkgroep De Kookepan –> zie ook https://leudalenergie.nl/windpark-de-kookepan/

Maak kennis met ons team

Samen voor duurzame energie

 • Wim Geelen

  Wim Geelen

  Bestuurslid

  In 2013 ben ik direct lid geworden van Leudal Energie. Dit omdat ik al jaren zelf bezig ben met energiebesparing en opwekking met zonnepanelen. Ook heb ik als een van de eersten een ELGA warmtepomp geïnstalleerd. Met mijn technische achtergrond en marketingervaring bij Essent en als ondernemer bij Sprankle hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan Leudal Energie. Vanaf 2014 ben ik aan de slag gegaan om energielevering van lokale groene energie via Leudal Energie mogelijk te maken. Verder ben ik in 2017 toegetreden tot het bestuur.

 • Nico van Deursen

  Nico van Deursen

  Penningmeester

  In mijn werkzame leven ben ik altijd bezig geweest met boekhouding en controlling. De laatste vijftien jaar ben nadrukkelijk betrokken geraakt bij beheer en onderhoud van gebouwen. Energietransitie is ook hier een actueel onderwerp. Als gebruiker/beheerder van aardwarmte-, warmtepomp- en zonne-energie-installaties ben ik al jaren bezig met de nieuwe vormen van energie. Het is daarom een uitdaging nu aan de leverancierskant van deze nieuwe vormen van energie te mogen ondersteunen. Ik hoop en verwacht dat ik met m’n kennis en ervaring als penningmeester een toegevoegde waarde kan zijn voor Leudal Energie.

 • Dick Hommen

  Dick Hommen

  Secretaris

  In november 2016 ben ik bestuurslid geworden bij Leudal Energie, omdat ik van mening ben dat we op een meer verantwoorde manier moeten omgaan met onze aarde. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal zo snel mogelijk uitgebannen moeten worden. Leudal Energie zet zich op lokaal – Leudal – niveau hiervoor in d.m.v. het stimuleren van het opwekken van electriciteit  op basis van zonne- en windkracht en activiteiten gericht op het besparen van energie.

 • Har Geenen

  Har Geenen

  Bestuurslid

  Ik ben de initiatiefnemer van Windpark De Kookepan in Neer. Lang geleden ben ik hier al mee begonnen, omdat ik vond dat ook in Leudal duurzame (wind)energie opgewekt moest en kon worden. Wil er een toekomst zijn voor onze kinderen, moeten we gebruik maken van oneindige duurzame energiebronnen. Het verbranden van in miljoenen jaren opgebouwde fossiele brandstoffen in amper tweehonderd jaar jaar lijdt nu al tot onaanvaardbare milieurisico’s.  Het is van groot belang dat we de onmisbare energievoorziening zelf in handen gaan krijgen en niet afhankelijk zijn van grote buitenlandse spelers zoals RWE en Vattenfal. Ik weet zeker dat als we dat samen willen, het mogelijk is om in onze regio zelf duurzame energie op te wekken en ook af te zetten. De vorm die hierbij het beste past, is de coöperatie. Iedereen kan lid worden, het is lokaal en we beslissen samen welke kant het opgaat. Daarom zet ik mij in om van Leudal Energie een succes te maken, samen met de andere driehonderd lokale energie coöperaties in Nederland!