Klick op onderstaand plaatje voor de ACTUELE PRODUCTIECIJFERS – WINDPARK

Samen onze eigen energie opwekken                                                                       

In 2016 nam Leudal Energie het initiatief om een coöperatief windpark te ontwikkelen. Een windpark dat 100% eigendom is van de leden van Leudal Energie en daarmee dus van de burgers van Leudal

Inmiddels zijn we jaren verder en in september 2021 werd Windpark de Kookepan officieel geopend. Sindsdien profiteren inwoners van Leudal van windenergie: participeren met rendement en het zelf afnemen van goedkope en duurzame stroom. Zo werken we SAMEN aan de energietransitie.

Klik hier voor een terugblik op de opening van ons windpark in september 2021.

EXCURSIES

Excursies naar het windpark met groepen of klassen zijn mogelijk en kunt u aanvragen via een email naar excursiesKookepan@leudalenergie.nl

Windpark de Kookepan is ontwikkeld ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd De Kookepan. De ontwikkeling en de bouw gebeurde volledig in eigen beheer. Zo bleven de kosten lager en de uitgaven zoveel mogelijk binnen de regio. Ongeveer 150 leden van Leudal Energie hebben er voor gezorgd dat het benodigde eigen vermogen van €2,2 miljoen binnen maar liefst vier maanden werd opgehaald!

Neem een kijkje op ons YouTube-kanaal voor een uitgebreide terugblik op de bouw van het windpark!


Profijt van het windpark voor de buurt

Nu het windpark draait, zijn er ook een aantal aangekondigde compensatiemaatregelen van kracht geworden voor de omgeving en omwonenden:

  • De zogenaamde burenregeling waarbij omwonenden tot 1000 meter van de turbines een jaarlijkse financiële vergoeding (kunnen) krijgen.
  • Een regeling voor verduurzamingsmaatregelen in woningen tot 1000 meter van de turbines. Te denken valt aan subsidie voor isolatie maatregelen, zonnepanelen en warmtepomp. In totaal is hiervoor 200.000 euro beschikbaar.
  • Het zogenaamde Omgevingsfonds Kookepan waarin Leudal Energie jaarlijks een bedrag tussen 25 en 30 mille stort en waarmee projecten in de directe omgeving gesteund kunnen worden. Kijk voor meer info hierover op: omgevingsfondskookepan.nl
  • Een eenmalig bedrag van €100.000,- ter versterking van natuur en landschap in de omgeving van het windpark.

Wil je meer weten over onze windturbines of over windenergie in het algemeen?

Bezoek dan ook even onderstaande links:

Vragen over onze windturbines

Over windenergie

Geluidshinder van windturbines

Geluidsonderzoek door bureau LBP|Sight in opdracht van de Gemeente Leudal