Kookepan 3

Klik op de foto voor het openingsfilmpje.

 

Windpark De Kookepan klaar voor exploitatie.

De officiële oplevering van het windpark zou eind augustus 2021 plaatsvinden, echter vanwege diverse redenen is dit niet gehaald. Denk aan elektronische onderdelengebrek, nieuw type turbine waardoor meer controle en installatie werk en enkele tegenslagen zoals uitval van een hoogspanning schakelaar.

In ieder geval draaide er tijdens de officiële opening op 19 september pas een turbine. Trouwens deze opening was bijzonder geslaagd. Voor info over de opening bekijk het filmpje .

Door de genoemde redenen heeft het nog tot eind december geduurd voordat het windpark officieel door de leverancier Enercon werd overgedragen en ons eigendom werd. Vanaf dat moment draaien de turbines volop.

Leudal energie projectlogo Kookepan


Aanplant terpen windpark De Kookepan voltooid!!

 

Maart 2022. De terpen van de windturbines, dit zijn de verhogingen van ruim 3 meter waar de windturbines op staan, zijn deze maand aangeplant met inheemse struiken en heesters. Daarnaast zijn ook enkele overhoeken bij de turbines hiermee aangeplant.

Met de overhoeken erbij hebben we daarmee circa 3000 m2 aangeplant en natuurlijk ingericht. Dit zorgt voor extra leefgebied voor vogels en kleine zoogdieren in het gebied.

 

Aanplant_terpen.jpg

 

Af en toe toch stilstand

 

U zult de turbines toch nog af en toe stil zien staan. Dit kan de volgende redenen hebben:

  • Stilstand vanwege slagschaduw. Dit wordt veroorzaakt doordat de zon op de wieken schijnt en daardoor ontstaat een schaduw in de vorm van een korte flits. Wij zijn wettelijk verplicht om bij woningen in de buurt te voorkomen dat men hier langer dan de wettelijk toegestane tijd last van heeft. Afhankelijk van de stand van de zon kan dit bij woningen ‘s morgens en ‘s avonds tussen de 10 en 30 minuten voorkomen. Op jaarbasis mag dit per woning maar 6 uur zijn.
  • Stilstand vanwege opgedraaide kabels. Kabels lopen van beneden naar de generator bovenin de gondel. Als het weinig waait dan zoekt de turbine steeds naar de juiste windrichting en draait dan die kant op. Als de gondel 4 of 5 keer om de as is gedraaid stopt de turbine automatisch omdat de kabels anders teveel opgedraaid worden en draait dan die 5 of 6 keer terug.’
  • Stilstand vanwege te weinig wind. Gelukkig komt dit maar weinig voor maar het valt natuurlijk wel op. De turbines draaien meer dan 8000 uur per jaar.
  • Stilstand vanwege onderhoud aan de turbines

 

Lichthinder

 

Veel mensen vragen zich ook af waarom er bovenop de turbine ‘s nachts een rood licht brandt. Dit zijn wij helaas wettelijk verplicht i.v.m. vliegverkeer. Je bent dit verplicht als je hoger dan 150 meter in de lucht komt. En onze tiphoogte is 200 meter.

Deze rode lampen worden als hinderlijk ervaren in de nachtelijke hemel, ook omdat het lijkt alsof ze knipperen als je ernaar kijkt en de wieken tussen jou en de lamp die achterop de gondel inzit.

Omdat dit landelijk speelt zijn er enkele proeven gedaan met zogenaamde transponder herkenningssystemen op turbines.

Elk vliegtuig en helikopter moet vanaf oktober 2021 voorzien zijn van een dergelijke transponder. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het najaar deze systemen wettelijk mogelijk worden gemaakt.

Ons windpark is er al op ingericht dat wij dan direct een dergelijk systeem installeren.

Het komt erop neer dat de lichten dan ‘s nachts alleen aan gaan als er een vliegtuig gedetecteerd wordt op een bepaalde afstand en hoogte, de rode lampen aangaan. Als vervolgens het vliegtuig weg is gaan de lampen weer uit.

 

Profijt van het windpark voor de buurt

 

Nu het windpark draait zijn er ook een aantal aangekondigde compensatiemaatregelen van kracht geworden. Deze zijn:

  • De zogenaamde burenregeling waarbij omwonenden tot 1000 meter van de turbines een jaarlijkse financiële vergoeding (kunnen) krijgen.
  • Een regeling voor verduurzamingsmaatregelen in woningen tot 1000 meter van de turbines. Te denken valt aan subsidie voor isolatie maatregelen, zonnepanelen en warmtepomp. In totaal is hiervoor €125.000,- beschikbaar.
  • Het zogenaamde Omgevingsfonds Kookepan waarin Leudal Energie jaarlijks een bedrag tussen 25 en 30 mille stort en waarmee projecten in de directe omgeving gesteund kunnen worden. Kijk hiervoor op omgevingsfondskookepan.nl
  • Een eenmalig bedrag van €100.000,- ter versterking van natuur en landschap in de omgeving van het windpark.

 

Opening Windpark de Kookepan

 

Zaterdag 18 september vond eindelijk de opening plaats van Leudal Energie’s coöperatieve Windpark De Kookepan in Neer. Een uniek park dat 100% mogelijk is gemaakt door (en voor) de inwoners van Leudal.

De weergoden waren ons gunstig gezind en zegenden ons met een zonnige dag. Naar goed Limburgs gebruik werd iedereen ontvangen met een kopje koffie en lekker stukje vlaai, verzorgd door Ria Joosten Catering en Evenementen, die verantwoordelijk waren voor de verzorging van de innerlijke mens.

Langzaam stroomde er steeds meer gasten binnen en rond drie uur ’s middags was het tijd om de opening officieel af te trappen. Onze dagvoorzitter Els Boonen verzocht iedereen om plaats te namen in de tent. Joost van Beek, de voorzitter van Leudal Energie trapte af met een korte speech en dankwoorden aan alle betrokkenen. Hierna volgde een toespraak van wethouder Piet Verlinden en Enercon’s (de bouwer van de windturbines) Bram van Noort.

Daarna was het tijd voor de presentaties van Marjan Minnesma, directeur van klimaatactiegroep Urgenda (bekend van de rechtszaken tegen de Nederlandse Staat betreffende de klimaatdoelen en tegen Shell) en Sander Geelen, ondernemer en directeur van Geelen Counterflow (een Leudals bedrijf met internationale allure, met het duurzaamste kantoor ter wereld) Hun presentaties waren zowel inspirerend als informerend, maar ook alarmerend, met het oog op de klimaatverandering. Marjan Minnesma sprak onder meer over het mini-college klimaat dat ze onze minister president recent gegeven had. En Sander Geelen deelde zijn persoonlijke verhaal aan de hand van een zeilreis met zijn gezin die jaren geleden definitief zijn ogen opende betreffende duurzaamheid en vanaf toen zijn bedrijf volledig omgooide naar duurzaam produceren van duurzame industriële producten.

Na de presentaties werden de namen voor de molens bekendgemaakt. Ze zijn geïnspireerd op de buurtschappen waar ze liggen: de Slup, Kookepan en Spanjerd.

Uiteindelijk was dan toch tijd voor de openingsceremonie bij een van de molens. Met een ludieke handeling, een gigantische groene stekker werd door onze eregasten in een bijbehorend groen stopcontact gestoken, was het windpark officieel geopend! Ondanks dat de wind ons in de steek had gelaten, draaide de molen toch, zij het met een beetje extra hulp. De harmonie begeleidde daarna iedereen weer terug na de feesttent, want het was tijd voor entertainment van onze surprise-gast, comédienne Resi Coumans! Verkleed als ijverige (maar nieuwsgierige) poetsvrouw, ondervroeg ze enkele gasten om vervolgens een heuse striptease te doen, op haar eigen Limburgse versie van Joe Cocker’s ‘You can leave your hat on’. Ondertussen werd er door alle aanwezigen met een glaasje bubbels geproost op de opening.

Na dit komisch en muzikale intermezzo was het tijd om onze gasten van een hapje (en drankjes) te voorzien. Tijd om de middag te bepreken en met bekenden bij te praten Het was nog lang gezellig bij De Kookepan!

Wij willen al onze gasten, zowel investeerders, leden en klanten bedanken voor het komen om samen deze duurzame mijlpaal te vieren. Speciale dank aan onze geweldige dagvoorzitter Els Boonen die de middag in goede banen leidde. Maar ook aan Harmonie Amicitia Roggel voor de muzikale omlijsting van de openingsceremonie. En aan de vrijwilligers van volleybalvereniging Accretos Roggel/Neer. Natuurlijk mogen we ook niet onze eigen vrijwilligers vergeten voor het mogelijk maken van deze dag!

 

 
 

 
 
 
 

Samen onze eigen energie opwekken.                                                                            

In 2016 nam Leudal Energie het initiatief om een coöperatief windpark te ontwikkelen. Een windpark dat 100% eigendom is van de leden van Leudal Energie en daarmee dus van de burgers van Leudal.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is begin september 2020 de eerste schop voor Windpark de Kookepan de grond in gegaan.  

Vanaf 2021 kunnen de inwoners van Leudal gaan profiteren van windenergie: participeren met rendement en het zelf afnemen van goedkope en duurzame stroom. Zo werken we in Leudal SAMEN aan de energietransitie. Ongeveer 150 leden van Leudal Energie hebben er voor gezorgd dat het benodigde eigen vermogen van €2,2 miljoen binnen maar liefst vier maanden werd opgehaald!

Windpark De Kookepan is ontwikkeld ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd 'De Kookepan'. De ontwikkeling en de bouw gebeurt in eigen beheer.  Zo blijven de kosten lager en de uitgaven zoveel mogelijk binnen de regio.

 

kookepanfoto720
                        Locatie: Heldenseweg vanuit Neer

 

Omdat de financiering van het park rond is, is het op dit moment niet mogelijk om te investeren in projecten van Leudal Energie.

U kunt zich wel nog opgeven voor een wachtlijst, die gebruikt zal worden voor eventuele aanvulling op financiering van De Kookepan of voor toekomstige wind- of zonneparkontwikkeling.

U moet dan wel eerst lid worden, wat gemakkelijk is en niet duur: Klik hier.

 

Waarom is windenergie nodig?....

 Lees waarom windenergie nodig is en klik hier voor de meestgestelde vragen....

 

Een andere wind


Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten in de ontwikkeling van windparken in Midden-Limburg zijn:


- De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de lokale gemeenschap.


(Leudal Energie zorgt ervoor dat de stroom weer aan de klanten in Leudal geleverd wordt)
- Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld.

De gemeente Leudal heeft deze locatie kansrijk genoemd en ondersteunt de ontwikkeling, vooral omdat het windpark 100% coöperatief wordt. Perfect passend binnen het moderne participatiebeleid.


Inmiddels heeft de gemeente een voorlopige vergunning afgegeven voor de bouw van drie windturbines in Neer.

Een overzicht van alle plannen van de vijf Coöperaties in Midden Limburg vindt u hier.

Projectplan Windpark De Kookepan...

Voortgang bouw Windpark de Kookepan

 

De meestgestelde vragen over windenergie...

 

Windmolens en geluid....