Waarom staan ze soms stil?

U zult de turbines toch nog af en toe stil zien staan. Dit kan een de volgende redenen hebben:

  • Slagschaduw. Dit wordt veroorzaakt doordat de zon op de wieken schijnt en daardoor ontstaat een schaduw in de vorm van een korte flits. Wij zijn wettelijk verplicht om bij woningen in de buurt te voorkomen dat men hier langer dan de wettelijk toegestane tijd last van heeft. Afhankelijk van de stand van de zon kan dit bij woningen ‘s morgens en ‘s avonds tussen de 10 en 30 minuten voorkomen. Op jaarbasis mag dit per woning maar 6 uur zijn.
  • Opgedraaide kabels. Kabels lopen van beneden naar de generator bovenin de gondel. Als het weinig waait dan zoekt de turbine steeds naar de juiste windrichting en draait dan die kant op. Als de gondel 4 of 5 keer om de as is gedraaid stopt de turbine automatisch omdat de kabels anders teveel opgedraaid worden en draait dan die 5 of 6 keer terug.’
  • Te weinig wind. Gelukkig komt dit maar weinig voor maar het valt natuurlijk wel op. De turbines draaien meer dan 8000 uur per jaar.
  • Onderhoud aan de turbines

Waarom brandt er bovenop de turbine ‘s nachts een rood licht?

Dit zijn wij helaas wettelijk verplicht i.v.m. vliegverkeer dat hoger dan 150 meter in de lucht komt. En onze tiphoogte is 200 meter.

Deze rode lampen worden als hinderlijk ervaren in de nachtelijke hemel, ook omdat het lijkt alsof ze knipperen als je ernaar kijkt.

Omdat dit landelijk speelt, zijn er enkele proeven gedaan met zogenaamde transponderherkenningssystemen op turbines.

Elk vliegtuig en helikopter moet vanaf oktober 2021 voorzien zijn van een dergelijke transponder. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het najaar van 2022 deze systemen wettelijk mogelijk worden gemaakt.

Ons windpark is er al op ingericht om dit systeem te installeren.

De rode lichten zullen daarna enkel ‘s nachts aan gaan als er een vliegtuig gedetecteerd wordt op een bepaalde afstand en hoogte. Als vervolgens het vliegtuig weg is, gaan de lampen weer uit.

Hoeveel geluid produceren de turbines?

Lees hier wat de GGD met wetenschappelijke onderzoeken van RIVM hierover zegt.

Geluidspecialist Jan van Muijlwijk deed de afgelopen jaren vele geluidsmetingen voor gemeenten, bedrijven en particulieren. Met nauwkeurige apparatuur meet hij tot één cijfer achter de komma. Van hoge tonen tot laag frequent geluid. “Mijn meter heeft geen oordeel”, zegt hij over de grafieken die zijn meetwerk oplevert. Een PDF-weergave met grafieken vindt u op www.drentsemondenoostermoer.nl/geluid