Bij ons initiatief worden we gesteund door een aantal partners. De gemeente Leudal heeft ons vooral in de beginfase bijgestaan, door een financiĆ«le bijdrage, ondersteuning van een ambtenaar en vergaderruimtes. Via omroep 3ML mogen wij regelmatig ons initiatief onder de aandacht brengen. Stichting Milieufederatie Limburg zorgt voor kennis en ondersteuning in de werkgroepen. Rabobank Peel, Maas en Leudal ondersteunt onze initiatieven met gelden, middelen en adviezen. Zuidenwind is een coƶperatie voor windenergie en werkt samen met Leudal Energie om het gebruik van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. DE Unie ilevert duurzame energie en diensten in het kader van onze energielevering. Business Centrum Leudal ondersteund ons met faciliteiten voor de huisvesting van onze frontoffice.

 

leudal                  rabobank    

  

       
  3ml   logo zuidenwind    RESCoopLimburg

 

 

        
logo