Windpark Neer web


De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal behandeld. De rechter gaat akkoord met de realisatie van het beoogde windpark.
Echter, deze uitspraak moet wel nader uitgelegd worden. De formele beslissing van de rechter stelt dat het beroep van de bezwaarmakers is gegrond en dat “de bestreden besluiten worden vernietigd’. Hoewel het beroep op één punt gelijk heeft, is de uitspraak positief voor Leudal Energie. Er wordt namelijk in de uitspraak aangegeven dat ‘de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand blijven’. Dit laatste betekent dat de vergunning kan worden gebruikt voor de realisatie van het windpark.
Energiecoöperatie Leudal Energie is zeer tevreden met deze uitspraak. De rechter heeft de gemeente, die de vergunning verstrekte, op alle inhoudelijke onderwerpen gelijk gegeven. Het gaat hierbij om een zorgvuldig gevoerde procedure en het hanteren van een goede rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid. Verder hebben het slagschaduwonderzoek, een goede beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de landschappelijke impact hieraan bijgedragen. Dit alles betekent dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De rechter vindt daarmee dat er nauwelijks aantasting is van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.
Voor Burger Windpark De Kookepan betekent dit, dat de voorbereidingen voor de bouw van de drie windmolens doorgaan. De bezwaarmakers hebben echter nog een beroepsmogelijkheid om dit bij de Raad van Staten te laten toestsen. Hiervan hebben ze gebruik gemaakt en op 14 januari 2020 was de zitting. Het zal minmaal 6 weken duren voordat deze uitspraak doet. Als ook deze uitspraak positief voor ons is zullen de molens in 2021 gaan draaien.

 

 

 
 
 

Wijnkoperij Storms gaat voor ledverlichting en duurzaamheid én kostenbesparing!

In de winkel van Wijnkopers Alex Storms Mertens in Heythuysen is de installatie van professionele ledverlichting zojuist afgerond en eigenaar Alex Storms Jr is een tevreden mens.

Deze energiezuinige verlichting is in het kader van het zogenaamde LEDdal project van de duurzame energiecoöperatie Leudal Energie geleverd. Dit project biedt de mogelijkheid om een professionele lichtscan uit te laten voeren. Bedrijven, maar ook verenigingen en gemeenschapshuizen maken hiervan graag gebruik omdat er provinciale subsidiemogelijkheden zijn. Leudal Energie geeft de bedrijven en organisaties een objectief, onafhankelijk en vrijblijvend advies.

Ondernemend en organiserend Leudal is terughoudend om een lichtscan te laten uitvoeren. Het feit dat ledverlichting 60 tot 90% aan energie bespaart, maakt blijkbaar weinig indruk. Niemand verdiept zich graag in de energiekosten die de verlichting met zich meebrengt en er zijn vele vooroordelen rondom ledverlichting. Inmiddels zijn de prijzen flink gezakt, is de kleur niet van de ouderwetse verlichting te onderscheiden en de kwaliteit veel beter (met een levensduur tot wel 60.000 branduren!). Kwaliteit en garantie is gewaarborgd doordat Leudal Energie heeft gekozen voor Philips verlichting.

Na elke scan bieden testlampen de mogelijkheid om de ideale mix te vinden tussen de wensen van de gebruiker en de optimale prestaties van ledverlichting. Het was voor Alex belangrijk dat de verlichting niet alleen blijft zorgen voor de kenmerkende sfeer in de winkel, maar ook voor goede verlichting in het magazijn. De perfecte balans tussen ambiance en productiviteit is hiermee gerealiseerd! Alex geeft nog een extra reden aan om tot ledverlichting over te gaan, namelijk het feit dat de ledverlichting geen UV uitstraalt en dit is heel goed nieuws voor de opslag en presentatie van traditionele kwaliteitswijnen: de kwaliteit en smaak blijven hierdoor tevens beter gewaarborgd.

In de lichtscan worden alle relevante ruimtes doorgenomen. Leudal Energie wordt, daar waar nodig, ondersteund door een erkende lokale installateur die alles van ledverlichting weet. De energierekening wordt besproken en ook de elektriciteitskosten per kWu bepaald. Met behulp van de ingeschatte branduren worden dan de investeringskosten, terugverdientijd en jaarlijkse energiebesparing berekend. Terugverdientijden van minder dan een jaar zijn daarbij zeker geen uitzondering.

Het streven van Energiecoöperatie Leudal Energie is om in het jaar 2020 minimaal 20% van de gemeente Leudal te voorzien van lokale en duurzame energie. Dan is het van belang om eerst de energiebehoefte naar beneden te brengen; de omschakeling naar ledverlichting helpt daar natuurlijk bij.

Alex Storms

Op de foto heft Alex Stoms Jr in zijn zaak op de Dorpsstraat in Heythuysen het glas op de nieuwe ledverlichting.

 

Eind 2015 werden de basisscholen De Neerakker in Heythuysen en De Leerlingst in Haelen voorzien van zonnepanelen. Deze installaties waren mogelijk dankzij de medewerking van schoolbestuur SPOLT en Leudal Energie en mede gefinancierd door provincie Limburg, Rabobank Peel, Maas en Leudal, en gemeente Leudal. Het resterende bedrag hebben de leden van Leudal Energie en ouders van de kinderen bij elkaar gebracht. 

Nu de installaties bijna een jaar in gebruik zijn is het tijd om eens terug te kijgen hoe deze zonnepanelen installaties op beide scholen hebben grepresteerd. Het is altijd even spannend om te meten hoe een eerste jaar verloopt. De meetgegevens zijn verkregen via het SolarEdge Systeem. De waardes van de Bruto Productiemeters kunnen hiervan afwijken.

Ondanks dat de meting, aangaande de Leerlingst, nog geen volledig jaar betreft, zijn de volgende prestaties gemeten:

De Leerlingst:
In bedrijf vanaf 17 december 2015. Gemeten van 17 dec. 2015 t/m 29 nov. 2016 bedraagt de productie 60.040 kWh.

De Neerakker:
Ook de Neerakker heeft de verwachtingen ruimschoots gehaald.
In bedrijf vanaf 23 november 2015. Gemeten van 23 nov. 2015 t/m 29 nov. 2016 bedraagt de productie 63.500 kWh.

De verwachting was dat beide installaties ongeveer 54.000 kWh zouden opwekken in bovengenoemde periodes. 

We kunnen dus concluderen dat de beide installaties, die geleverd zijn door CV MiddenLimburg/ZonDirect, uitstekend gepresteerd hebben.

 

2016 Drone Neerakker bewerkt

De installatie op B.S. De Neerakker in Heythuysen