zonnepark

 

Op 17 september jl. maakte het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal in de Haammaeker in Neer de geselcteerde plannen bekend voor het ontwikkelen van een aantal grotere zonneparken binnen Leudal.

Vooral de gevolgde procedure heeft ertoe geleid dat commerciële partijen zich massaal op de grondeigenaren gericht hebben in het door de gemeente aangegeven gebied rond de (geplande) windturbines in Neer en Heibloem.

Hierdoor zijn plannen ontstaan waarbij de vergoedingen voor de grondeigenaren alsmaar groter zijn geworden en het maatschappelijk belang voor de omgeving en de verdere versnelling van de energietransite niet worden gediend.

Leudal Energie hoopt dan ook dat de beleidsregels, puntentelling en selectiewijze onder de loep worden genomen voor toekomstige openstellingsrondes.

Lees hier de volledige open brief van Leudal Energie aan het College, raadsleden en leden van de commissie Fysiek van de gemeente Leudal.

 
zonnepark
 
 

zonnepark

 

Leudal Energie heeft voor de ontwikkeling van een kleinschalig zonnepark op de voormalige leemkuil achter de oude steenfabriek (Corubona) op de grens tussen Nunhem en Haelen, weer een stap gezet. Medio juli j.l. hebben we de bouwvergunningaanvraag ingediend voor een kleinschalig zonnepark van bijna 7.000 panelen.

Wij willen de inwoners van Leudal graag bij onze plannen betrekken. Wij vinden het van groot belang om met name omwonenden als belanghebbenden in een vroeg stadium bij nieuwe plannen te betrekken en hen hierover te informeren.


Wilt u hier meer over weten?


Op woensdag 23 september is er  voor omwonenden en andere belangstellenden een informatieavond over dit zonnepark.

Plaats:  Trefcentrum Aldenghoor, Kasteellaan 7a te Haelen.

Aanvang : 19.30 uur

 

Wij geven u met een presentatie inzicht in onze plannen, de locatie en het tijdspad.

Ook geven we een toelichting op het onderwerp “Postcoderoos”. Diegenen die geen zonnepanelen op hun eigen dak willen of kunnen hebben, hebben de mogelijkheid om via het zonnepark 15 jaar lang met een gunstige fiscale regeling ook mee te doen. Zie ook: https://www.leudalenergie.nl/collectieve-zonnepanelen.

Daarna is er ruimte voor vragen en horen wij graag uw mening.

 

Gelet op de coronaprotocollen dient u zich te vooraf aan te melden, uiterlijk op maandag 21 september met een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Graag tot ziens op woensdag 23 september!

 

 
Corubona schoorsteen
 
 
 
 
 
 

Op 21 juli bereikte Leudal Energie een gedenkwaardige mijlpaal. Met het zetten van de definitieve handtekeningen onder de koopcontracten en de daarbij behorende financiering door Rabobank Peel Maas en Leudal kan nu daadwerkelijk gestart worden met de bouw.
De drie molens die in het verlengde van het bestaande windpark Neer richting de Napoleonsbaan  komen te staan zullen dan medio 2021 stroom beginnen te leveren.

De voorbereidingen voor de bouw van dit windpark werden in 2016 gestart. Nu na vier jaar intensief overleg met gemeente, grondeigenaren en omwonenden is deze fase afgrond. Leden van de coöperatie brachten vrij snel het benodigde eigen vermogen van 2,1 miljoen euro bij elkaar om hiermee een bankfinanciering mogelijk te maken.

Op 20 juni werden de contracten daarvoor getekend. Daarna werd er in een bijeenkomst met de direct betrokken ( Grondeigenaren, turbine leverancier (Enercon) , aannemer civiele werken, Rabobank PML en bestuur en leden van de windwerkgroep) feestelijk het glas geheven op de bereikte mijlpaal. ( zie foto).

 

Kookepan Start4DSC 6051 411DSC 6051 1

 

De E138 windturbines zijn de nieuwste windturbines met direct drive techniek. Ze hebben een tiphoogte van 200 meter. De drie windturbines genereren naar verwachting zo’n 30 miljoen kWh aan elektriciteit, voldoende voor ruim 8.000 huishoudens. Wij verwachten dat de windturbines ca. 25 jaar kunnen blijven functioneren

De planning ziet er als volgt uit:

  • oktober 2020: start aanleg wegen en kraanplaatsen;
  • november 2020: start aanleg funderingen;
  • januari 2021: aanleveren onderdelen windturbines;
  • februari 2021: start opbouw eerste windturbine;
  • april 2021: start opbouw laatste windturbine;
  • mei/juni testen van de windturbines, start stroomproductie;
  • 1 augustus 2021: overdracht van de windturbines aan Leudal Energie.

 

Windpark De Kookepan is 100% coöperatief

De leden van Leudal Energie zijn de collectieve eigenaren van ‘hun’ windmolens. Groot voordeel is dat de winst ook 100% in Leudal blijft. Het overgrote deel daarvan wordt aangewend voor nieuwe projecten, die de energietransitie versnellen in Leudal. Willen we voorkomen dat ieder jaar ‘de heetste ooit’ gaat worden, dan is CO2-reductie een absolute voorwaarde. Alle activiteiten van Leudal Energie dragen daaraan bij. Alle inwoners van de gemeente Leudal en de omgeving van het Windpark de Kookepan kunnen lid worden van Leudal Energie.

 
 
 
 
 

Wilt u investeren in zonnepanelen, maar is uw dak niet geschikt?

Laat uw panelen dan via Leudal Energie plaatsen op het dak van een ander!

HET DAK  VAN DE WAOG IS VOL!  U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst voor een volgend project.

Als U woont binnen de gemeente Leudal en u wilt ….

  • in uw eigen groene zonnestroom investeren,
  • een lucratief rendement met een terugverdien tijd van 6 jaar,
  • en u beschikt zelf niet over een geschikt dak voor zonnepanelen,

....dan is collectief opgewekte stroom uit Leudal onder de PostCodeRegeling (PCR)  de oplossing.

 

Foto De Waog

 

Op het dak van de Biologische Tuinderij De Waog in Neer wordt momenteel de door deelnemers gefinancierde zonnepanelen geplaatst en beheerd door Leudal Energie.

Hiervoor werd eerder dit jaar een samenwerking overeengekomen.


Voor een periode van 15 jaar geniet u een vrijstelling van energiebelasting én ontvangt u de opbrengst van door u opgewekte stroom, samen ca. 14 cent per kWh. Deze regeling is gegarandeerd door de overheid voor 15 jaar.

Zo levert uw investering een prima rendement.

 

Voorbeeldberekening: voor consument en MKB met deelname tot 10.000 kWh/jaar.

Eigen verbruik: 3500 kWh/jr,

Participatie: €215 per participatie van 250 kWh/jr

Uw deelname: 12 participaties, of 3000 kWh/jaar (nooit meer dan 90% van uw eigen verbruik)

Investering: 12* € 215 = €2580

Opbrengst: € 0,14*3000= € 420/jr, gedurende 15 jaar

Terugverdientijd: ~6 jr

 

Dit eerste collectieve zonnestroom project is nu in voorbereiding en zal in het derde kwartaal van 2020 worden gerealiseerd. Van de circa 330 participaties van elk 250 kWh/jaar, zijn al ~ 230 participaties geplaatst en zoeken wij nog een tiental participanten.

 

Bent u geïnteresseerd? Kijk op www.leudalenergie.nl en schrijft nu in:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding  van collectieve zonnestroom (PostCodeRoos) of bel projectleider Robert Groeneboom, mobiel 0619472350.

 

 

Verdere informatie kunt u vinden in de flyer, informatie brochure en meest gestelde vragen op deze website.

Flyer                                          Informatiememorandum PCR                                  vraag en antwoord, FAQ

* De postcode regeling, of officieel de regeling verlaagd tarief, is door de wetgever voor 15 jaar per project gegarandeerd en betekent dat deelnemers een vrijstelling op energie belasting hebben over hun stroomverbruik. Deze teruggave  bedraagt bij de huidige tarieven inclusief btw  12,65 cent/kWh, de teruggave wordt uitgevoerd door uw energie leverancier. Daarnaast verkoopt Leudal Energie de opgewekte stroom, die na aftrek van onderhoud en beheers kosten aan de deelnemers wordt uitgekeerd, samen ~14 cent/kWh. Voor verdere details kunt u onze informatie brochure en  vraag en antwoord raadplegen.

 

Belangstelling voor een Postcoderoos-project bij u in de buurt?

 U kunt zich aanmelden als lid van Leudal Energie en komt dan op een lijst van geïnteresserden. Zodra er een geschikt dak beschibaar komt benaderen wij u voor verdere deelname.

 Wij zijn steeds op zoek naar geschikte daken voor een totaal aan minimaal 300-500 zonnepanelen voor een PCR-project.

Heeft u of weet u zo'n dak meldt dit dan:

 

Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van postcoderoos of bel met de projectleider Robert Groeneboom  ( 0619472350).

 

 

 Projectgroep1

                                         Projectgroep:  Jo Haas, Jan Vossen, Robert Groeneboom