De Waog

 

Op 24 april 2020, zijn de Coöperatie Leudal Energie en de Biologische Tuinderij “De Waog” een overeenkomst voor een haalbaarheidsstudie aangegaan voor een collectieve zonnestroom installatie,  beter bekend als “Postcoderoos”. Deze studie, wordt in de komende maanden versneld uitgevoerd.

 

Intentieverklaring PCR De Waog LE

V.l.n.r. Jan Vossen, Robert Groeneboom (projectleider),  Joost van Beek (allen LE) en Wiel en zoon Joep van de Bool uit Neer.

 

Het doel is een collectieve zonnestroom installatie te vestigen op het dak van De Waog Tuinderij in  Neer voor deelnemers, welke

  • in eigen groene zonnestroom willen investeren,
  • een goed rendement willen halen op hun investering,
  • en niet zelf over een geschikt dak voor zonnepanelen beschikken, danwel geen zonnepanelen op hun eigen dak wensen.

Particulieren en MKB bedrijven, welke binnen de gemeente Leudal in de postcodes  6093, 6089, 6088, 6086, 6083 en 6081 wonen, kunnen hieraan deelnemen.

 

Note: De deelnemers van de niet gerealiseerde postcoderoos op het gemeentehuis in Heythuysen hoeven zich niet opnieuw op te geven, maar worden straks rechtstreeks benaderd.

 

Belangstelling?

Meldt u aan als lid of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van naam , adres en postcode  of bel met de projectleider Robert Groeneboom  ( 0619472350)

 

* De postcode regeling, of officieel de regeling verlaagd tarief, is door de wetgever voor 15 jaar per project gegarandeerd en betekent dat deelnemers een vrijstelling op energie belasting hebben over hun stroomverbruik. Deze teruggave  bedraagt bij de huidige tarieven inclusief btw  11,82 cent/kWh, de teruggave wordt uitgevoerd door uw energie leverancier. Daarnaast verkoopt Leudal Energie de opgewekte stroom, die na aftrek van onderhoud en beheers kosten aan de deelnemers wordt uitgekeerd.

Leudal Energie plaatst en beheert de door u gefinancierde zonnepanelen op het dak van de Waog Tuinderij in Neer. Raadpleeg voor verdere details onze informatie brochure en” vraag en antwoord”  op onze website bij collectieve zonnestroom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op 8 april 2020 heeft Leudal Energie groen licht gekregen van de Raad van State voor de
omgevingsvergunning van ‘Burger Windpark De Kookepan’ in Leudal nabij het
afwateringskanaal bij Neer. Op 7 februari van dit jaar ondertekende Leudal Energie al een
(voorlopig) contract voor de levering van drie E138 windmolens van de Duitse leverancier
Enercon, die eerder ook al vijf windmolens voor Windpark Neer leverde. Leudal Energie is
verheugd dat de aanleg van Windpark de Kookepan van start kan!

 

Ondertekening bestelling Enercon

 

Voorzitter Joost van Beek van Leudal Energie: “Het bijzondere aan dit proces van Windpark de
Kookepan is dat door de keuze voor deze windmolens goede afstemming mogelijk is met eenzelfde
project in de gemeente Peel en Maas, waar Windpark Egchelse Heide met vijf windmolens wordt
gebouwd. Bij de bouw van dit windpark worden namelijk hetzelfde merk en type windmolens
gebruikt”. De in totaal acht windmolens kunnen dan ook opeenvolgend gebouwd worden. De leden
zullen worden geïnformeerd tijdens de ALV op 19 mei. Vanwege de coronacrisis zal deze vergadering
mogelijk op een andere wijze plaatsvinden. Uiteraard worden ook de omwonenden en grondeigenaren
tijdig geïnformeerd.

 

Op 14 januari jl. vond de zitting over Windpark de Kookepan bij de Raad van State plaats. Twee
bezwaarmakers uit de omgeving gingen in hoger beroep na de eerdere uitspraak van de rechter in
Roermond. De hoogste bestuursrechter wees de bezwaren af en stelde de gemeente in haar gelijk.
Voorzitter Leudal Energie, Joost van Beek: “We hebben de procedure zorgvuldig doorlopen. Tevens
hebben we een rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid toegepast. Ook het
slagschaduwonderzoek, een beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de
landschappelijke impact hebben bijgedragen aan deze zorgvuldigheid. De rechter was dan ook van
mening dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, evenals dat er nauwelijks aantasting is
van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.”

 
 
 
 
 

Windpark Neer web


De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal behandeld. De rechter gaat akkoord met de realisatie van het beoogde windpark.
Echter, deze uitspraak moet wel nader uitgelegd worden. De formele beslissing van de rechter stelt dat het beroep van de bezwaarmakers is gegrond en dat “de bestreden besluiten worden vernietigd’. Hoewel het beroep op één punt gelijk heeft, is de uitspraak positief voor Leudal Energie. Er wordt namelijk in de uitspraak aangegeven dat ‘de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand blijven’. Dit laatste betekent dat de vergunning kan worden gebruikt voor de realisatie van het windpark.
Energiecoöperatie Leudal Energie is zeer tevreden met deze uitspraak. De rechter heeft de gemeente, die de vergunning verstrekte, op alle inhoudelijke onderwerpen gelijk gegeven. Het gaat hierbij om een zorgvuldig gevoerde procedure en het hanteren van een goede rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid. Verder hebben het slagschaduwonderzoek, een goede beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de landschappelijke impact hieraan bijgedragen. Dit alles betekent dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De rechter vindt daarmee dat er nauwelijks aantasting is van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.
Voor Burger Windpark De Kookepan betekent dit, dat de voorbereidingen voor de bouw van de drie windmolens doorgaan. De bezwaarmakers hebben echter nog een beroepsmogelijkheid om dit bij de Raad van Staten te laten toestsen. Hiervan hebben ze gebruik gemaakt en op 14 januari 2020 was de zitting. Het zal minmaal 6 weken duren voordat deze uitspraak doet. Als ook deze uitspraak positief voor ons is zullen de molens in 2021 gaan draaien.