Heimachine Kookepan 03 11 20

Foto John Stemkens

Op dinsdag 3 november werd officieel de eerste heipaal geslagen van Burger Windpark De Kookepan door wethouder Verlinden van de gemeente Leudal.

Voor coöperatie Leudal Energie letterlijk een heel belangrijke mijlpaal omdat nu de bouw van deze drie windturbines echt gestart is.

Het windpark wordt voor 100% eigendom van de leden van de coöperatie.

“Als in augustus 2021 naar verwachting de turbines volop draaien produceren ze heel veel duurzame stroom die we zoveel als maar mogelijk ook in Leudal willen leveren aan inwoners en bedrijven” aldus de voorzitter Joost van Beek.

Tegelijkertijd genereert het windpark inkomsten die ook geheel ingezet worden voor de energietransitie in Leudal. Over hoe deze gelden besteed worden beslissen de inmiddels ca. 450 leden van de coöperatie.

Tot slot is volgens de voorzitter ook belangrijk dat er een omgevingsfonds komt waarin Leudal Energie jaarlijks tussen de 25 en 30 duizend euro stort en waarmee duurzame projecten in de buurt gefinancierd kunnen worden.

Overigens: alle inwoners van de gemeente Leudal en de directe omgeving van het Windpark de Kookepan kunnen lid worden van Leudal Energie.

 
 

Op maandag 23 november houdt Leudal Energie haar tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar.

In verband met de geldende regels omtrent het vermijden van contacten ivm COVID19  zal deze vergadering digitaal via een ZOOM_Meeting worden gehouden.

Middels een persoonlijke email zullen alle leden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Aanmelden is dan verplicht waarna de ZOOM-link wordt toegezonden.

Hier kunt u de Spelregels tbv digitale ALV   en de Toelichting gebruik downloaden.

 

 DE GEBRUIKTE PRESENTATIE VAN DE ALV 23-11-2020 WORDT AAN DE DEELNEMERS ZSM TOEGEZONDEN

 

Agenda:

Aanvang 19.30 uur

 

1.Opening en mededelingen.

2.Vaststelling agenda en ingekomen stukken.

3.Goedkeuring en vaststelling verslag van de ALV van 2 juni 2020.  pdf icon

4.Stand van zaken Burger Windpark de Kookepan.

5.Stand van zaken Project Collectieve Zonnestroom / PostcodeRoos.

6.Stand van zaken kleinschalig Zonnepark Nunhem.

7.Stand van zaken Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

8.Stand van zaken zonneparken in Leudal Noordwest. pdf icon  pdf icon

9.Bestuurlijke zaken.
   Dick Hommen is volgens schema aftredend bestuurslid.

10.Voorstel plannen 2021.

11.Rondvraag en sluiting (beoogd einde 21:00 uur).

 

Mocht u reeds vragen hebben voor de ALV, dan kunt u deze al inzenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
 
 
 
 
 
 
 

Windpark De Kookepan krijgt langzaam vorm

 

Kraan

 

De werkzaamheden op de drie locaties van Windpark De Kookepan krijgen steeds meer vorm. Eerst zijn de grondwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van aanvoerwegen, molenlocaties en kraanopstelplaatsen. Er liggen inmiddels al heel wat zandhopen bij de locaties.

Er zal binnenkort begonnen worden met heien

De komende tijd zal er veel beweging zijn in het gebied, gecombineerd met geluid: het heien van de vijftien meter lange palen zal bij iedere turbinelocatie plaats gaan vinden. Dat betekent dat u misschien het karakteristieke geluid van een heimachine gaat horen gedurende de dag.

Het heien is noodzakelijk voor een goede fundatie van de molens.

Vanaf 26 oktober wordt er gestart met heien en het is de bedoeling dat het heien ruim voor de kerstvakantie gereed zal zijn.
Helaas zal dit noodgedwongen enige geluidsoverlast voor de omgeving geven.

Na het heien zal begonnen worden met de aanleg van de funderingen

Voor de funderingen zullen veel vrachtwagentransporten nodig zijn om het beton op de locaties te krijgen. De hoofdroute zal gaan vanaf de Heldenseweg naar het Broekven, van waaruit de turbinelocaties van de Kookepan bereikt worden.

 
 
 

Unieke aanpak in Windpark De Kookepan in Neer.

 

 

Energiecoöperatie Leudal Energie bouwt momenteel het windpark De Kookepan in Neer. Er zullen drie windmolens geplaatst worden van 200 meter hoogte. Voor de aanvoer van de onderdelen, zoals wieken, zouden normaliter 24 eikenbomen moeten worden geruimd. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat Leudal Energie de bomen niet kappen; de bomen worden binnenkort allemaal uitgegraven, opgepakt en meteen verplaatst naar een andere plek in de omgeving, om daar verder te groeien.

 

 

Bomenrij1

 

Leudal Energie heeft voor de voorbereiding en uitvoering van deze bijzondere exercitie boomverzorgingsbedrijf Ronald Julien in de hand genomen, die (toevallig) in het gebied zelf gevestigd is. De voorbereiding bestond o.a. uit het aanbrengen van extra voeding nabij de stam en een jaar lang water geven op de geschikte momenten (vooral in de zomer).

 

Boomvoet

 

Eerder dan verwacht zullen de eerste 2 bomen uitgegraven gaan worden: donderdag 15 oktober. Gebleken is namelijk dat voor de aanvoer van de hei-installatie meer ruimte nodig is dan eerder voorzien. Daarom worden op deze dag alvast 2 bomen uitgegraven en op ‘depot gezet’ in het gebied zelf. Later worden ze dan tegelijk met de andere 22 bomen naar de definitieve plaats gebracht. Julien geeft aan dat de kans op overleven van deze twee bomen wel wat kleiner is dan van de anderen, die pas uitgegraven worden als alle bladeren van de bomen zijn.

Waarde van de bomen

De Stichting Groen Weert, die samen werkt met de Bomenstichting Nederland, heeft op verzoek een berekening gemaakt van de meerwaarde van het verplaatsen van de bomen, in plaats van het kappen. De waarde van de bomen is daarbij op meerdere wijzen berekend:

In geld (vervangingswaarde en vermeden kosten), maar ook in milieueffecten, bijvoorbeeld CO2besparing, koelvermogen en filterwerking luchtverontreiniging. Deze cijfers worden momenteel nog herbekeken, maar als indicatie kunnen we alvast aangeven dat de vervangingswaarde meer dan €40.000 is, de jaarlijkse CO2 besparing ruim 250 kilogram en er door de bomen een koeling veroorzaakt wordt van tussen 20 en 40 airco’s. Tenslotte mag niet vergeten worden welke waarde de zomereik heeft voor de biodiversiteit: er zijn meer dan 400 insectensoorten afhankelijk van deze bomen.