Unieke aanpak in Windpark De Kookepan in Neer.

 

 

Energiecoöperatie Leudal Energie bouwt momenteel het windpark De Kookepan in Neer. Er zullen drie windmolens geplaatst worden van 200 meter hoogte. Voor de aanvoer van de onderdelen, zoals wieken, zouden normaliter 24 eikenbomen moeten worden geruimd. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat Leudal Energie de bomen niet kappen; de bomen worden binnenkort allemaal uitgegraven, opgepakt en meteen verplaatst naar een andere plek in de omgeving, om daar verder te groeien.

 

 

Bomenrij1

 

Leudal Energie heeft voor de voorbereiding en uitvoering van deze bijzondere exercitie boomverzorgingsbedrijf Ronald Julien in de hand genomen, die (toevallig) in het gebied zelf gevestigd is. De voorbereiding bestond o.a. uit het aanbrengen van extra voeding nabij de stam en een jaar lang water geven op de geschikte momenten (vooral in de zomer).

 

Boomvoet

 

Eerder dan verwacht zullen de eerste 2 bomen uitgegraven gaan worden: donderdag 15 oktober. Gebleken is namelijk dat voor de aanvoer van de hei-installatie meer ruimte nodig is dan eerder voorzien. Daarom worden op deze dag alvast 2 bomen uitgegraven en op ‘depot gezet’ in het gebied zelf. Later worden ze dan tegelijk met de andere 22 bomen naar de definitieve plaats gebracht. Julien geeft aan dat de kans op overleven van deze twee bomen wel wat kleiner is dan van de anderen, die pas uitgegraven worden als alle bladeren van de bomen zijn.

Waarde van de bomen

De Stichting Groen Weert, die samen werkt met de Bomenstichting Nederland, heeft op verzoek een berekening gemaakt van de meerwaarde van het verplaatsen van de bomen, in plaats van het kappen. De waarde van de bomen is daarbij op meerdere wijzen berekend:

In geld (vervangingswaarde en vermeden kosten), maar ook in milieueffecten, bijvoorbeeld CO2besparing, koelvermogen en filterwerking luchtverontreiniging. Deze cijfers worden momenteel nog herbekeken, maar als indicatie kunnen we alvast aangeven dat de vervangingswaarde meer dan €40.000 is, de jaarlijkse CO2 besparing ruim 250 kilogram en er door de bomen een koeling veroorzaakt wordt van tussen 20 en 40 airco’s. Tenslotte mag niet vergeten worden welke waarde de zomereik heeft voor de biodiversiteit: er zijn meer dan 400 insectensoorten afhankelijk van deze bomen.

 
 
 

Opening Pop-up store  Duurzaam Leudal

 

 

Op 9 oktober is de Pop-up store in het kader van het project “eenvoudig energie besparen, waarom niet?” in de voormalige Rabobank in het centrum van Heythuysen officieel geopend door wethouder Robert Martens.
Onder de naam 'Duurzaam Leudal' loopt vanaf oktober tot en met maart een campagne over duurzaamheid. Deze campagne is een initiatief van de gemeente Leudal, Leudal Energie en Rabobank Peel, Maas en Leudal.

 

Vanaf 5 oktober werd gestart met de huis-aan-huis verspreiding van de Duurzaamheidskrant  Leudal. Een bewaar exemplaar met tips en alle informatie over de campagne. Lees de Duurzaamheidskrant.

 

Het doel van de campagne “Eenvoudig energie besparen: waarom niet?” is om inwoners van onze gemeente bewust te maken van de mogelijkheden voor energiebesparing. Maar nog belangrijker is om op een laagdrempelige manier je te kunnen verdiepen in de concrete mogelijkheden om je woning energiezuiniger te maken.

 

In de winkel zijn diverse besparingsartikelen te koop en opstellingen van isolatie materialen, zonnepanelen en warmtepompen te zien. Ook is er een kennisquiz voor volwassenen én kinderen.

 

Naast de Pop-up store , die elke vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur geopend is, zullen er ook een zestal informatieavonden gehouden worden op diverse plaatsen in Leudal.
Om een bezoek te stimuleren wordt onder alle bezoekers aan de pop-up store en informatiebijeenkomsten een E-bike verloot.

 

Voor alle informatie over dit project ga naar :  www.duurzaamleudal.nl

Logo Duurzaam Leudal

 
 
 
 

Opening pop up store

 

 
 
 
 
 
 

zonnepark

 

Op 17 september jl. maakte het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal in de Haammaeker in Neer de geselcteerde plannen bekend voor het ontwikkelen van een aantal grotere zonneparken binnen Leudal.

Vooral de gevolgde procedure heeft ertoe geleid dat commerciële partijen zich massaal op de grondeigenaren gericht hebben in het door de gemeente aangegeven gebied rond de (geplande) windturbines in Neer en Heibloem.

Hierdoor zijn plannen ontstaan waarbij de vergoedingen voor de grondeigenaren alsmaar groter zijn geworden en het maatschappelijk belang voor de omgeving en de verdere versnelling van de energietransite niet worden gediend.

Leudal Energie hoopt dan ook dat de beleidsregels, puntentelling en selectiewijze onder de loep worden genomen voor toekomstige openstellingsrondes.

Lees hier de volledige open brief van Leudal Energie aan het College, raadsleden en leden van de commissie Fysiek van de gemeente Leudal.

 
zonnepark
 

zonnepark

 

Leudal Energie heeft voor de ontwikkeling van een kleinschalig zonnepark op de voormalige leemkuil achter de oude steenfabriek (Corubona) op de grens tussen Nunhem en Haelen, weer een stap gezet. Medio juli j.l. hebben we de bouwvergunningaanvraag ingediend voor een kleinschalig zonnepark van bijna 7.000 panelen.

Wij willen de inwoners van Leudal graag bij onze plannen betrekken. Wij vinden het van groot belang om met name omwonenden als belanghebbenden in een vroeg stadium bij nieuwe plannen te betrekken en hen hierover te informeren.


Wilt u hier meer over weten?


Op woensdag 23 september is er  voor omwonenden en andere belangstellenden een informatieavond over dit zonnepark.

Plaats:  Trefcentrum Aldenghoor, Kasteellaan 7a te Haelen.

Aanvang : 19.30 uur

 

Wij geven u met een presentatie inzicht in onze plannen, de locatie en het tijdspad.

Ook geven we een toelichting op het onderwerp “Postcoderoos”. Diegenen die geen zonnepanelen op hun eigen dak willen of kunnen hebben, hebben de mogelijkheid om via het zonnepark 15 jaar lang met een gunstige fiscale regeling ook mee te doen. Zie ook: https://www.leudalenergie.nl/collectieve-zonnepanelen.

Daarna is er ruimte voor vragen en horen wij graag uw mening.

 

Gelet op de coronaprotocollen dient u zich te vooraf aan te melden, uiterlijk op maandag 21 september met een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Graag tot ziens op woensdag 23 september!

 

 
Corubona schoorsteen