Windpark Neer web


De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal behandeld. De rechter gaat akkoord met de realisatie van het beoogde windpark.
Echter, deze uitspraak moet wel nader uitgelegd worden. De formele beslissing van de rechter stelt dat het beroep van de bezwaarmakers is gegrond en dat “de bestreden besluiten worden vernietigd’. Hoewel het beroep op één punt gelijk heeft, is de uitspraak positief voor Leudal Energie. Er wordt namelijk in de uitspraak aangegeven dat ‘de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand blijven’. Dit laatste betekent dat de vergunning kan worden gebruikt voor de realisatie van het windpark.
Energiecoöperatie Leudal Energie is zeer tevreden met deze uitspraak. De rechter heeft de gemeente, die de vergunning verstrekte, op alle inhoudelijke onderwerpen gelijk gegeven. Het gaat hierbij om een zorgvuldig gevoerde procedure en het hanteren van een goede rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid. Verder hebben het slagschaduwonderzoek, een goede beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de landschappelijke impact hieraan bijgedragen. Dit alles betekent dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De rechter vindt daarmee dat er nauwelijks aantasting is van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.
Voor Burger Windpark De Kookepan betekent dit, dat de voorbereidingen voor de bouw van de drie windmolens doorgaan. De bezwaarmakers hebben echter nog een beroepsmogelijkheid om dit bij de Raad van Staten te laten toestsen. Hiervan hebben ze gebruik gemaakt en op 14 januari 2020 was de zitting. Het zal minmaal 6 weken duren voordat deze uitspraak doet. Als ook deze uitspraak positief voor ons is zullen de molens in 2021 gaan draaien.

 

 

 
 
 

Wijnkoperij Storms gaat voor ledverlichting en duurzaamheid én kostenbesparing!

In de winkel van Wijnkopers Alex Storms Mertens in Heythuysen is de installatie van professionele ledverlichting zojuist afgerond en eigenaar Alex Storms Jr is een tevreden mens.

Deze energiezuinige verlichting is in het kader van het zogenaamde LEDdal project van de duurzame energiecoöperatie Leudal Energie geleverd. Dit project biedt de mogelijkheid om een professionele lichtscan uit te laten voeren. Bedrijven, maar ook verenigingen en gemeenschapshuizen maken hiervan graag gebruik omdat er provinciale subsidiemogelijkheden zijn. Leudal Energie geeft de bedrijven en organisaties een objectief, onafhankelijk en vrijblijvend advies.

Ondernemend en organiserend Leudal is terughoudend om een lichtscan te laten uitvoeren. Het feit dat ledverlichting 60 tot 90% aan energie bespaart, maakt blijkbaar weinig indruk. Niemand verdiept zich graag in de energiekosten die de verlichting met zich meebrengt en er zijn vele vooroordelen rondom ledverlichting. Inmiddels zijn de prijzen flink gezakt, is de kleur niet van de ouderwetse verlichting te onderscheiden en de kwaliteit veel beter (met een levensduur tot wel 60.000 branduren!). Kwaliteit en garantie is gewaarborgd doordat Leudal Energie heeft gekozen voor Philips verlichting.

Na elke scan bieden testlampen de mogelijkheid om de ideale mix te vinden tussen de wensen van de gebruiker en de optimale prestaties van ledverlichting. Het was voor Alex belangrijk dat de verlichting niet alleen blijft zorgen voor de kenmerkende sfeer in de winkel, maar ook voor goede verlichting in het magazijn. De perfecte balans tussen ambiance en productiviteit is hiermee gerealiseerd! Alex geeft nog een extra reden aan om tot ledverlichting over te gaan, namelijk het feit dat de ledverlichting geen UV uitstraalt en dit is heel goed nieuws voor de opslag en presentatie van traditionele kwaliteitswijnen: de kwaliteit en smaak blijven hierdoor tevens beter gewaarborgd.

In de lichtscan worden alle relevante ruimtes doorgenomen. Leudal Energie wordt, daar waar nodig, ondersteund door een erkende lokale installateur die alles van ledverlichting weet. De energierekening wordt besproken en ook de elektriciteitskosten per kWu bepaald. Met behulp van de ingeschatte branduren worden dan de investeringskosten, terugverdientijd en jaarlijkse energiebesparing berekend. Terugverdientijden van minder dan een jaar zijn daarbij zeker geen uitzondering.

Het streven van Energiecoöperatie Leudal Energie is om in het jaar 2020 minimaal 20% van de gemeente Leudal te voorzien van lokale en duurzame energie. Dan is het van belang om eerst de energiebehoefte naar beneden te brengen; de omschakeling naar ledverlichting helpt daar natuurlijk bij.

Alex Storms

Op de foto heft Alex Stoms Jr in zijn zaak op de Dorpsstraat in Heythuysen het glas op de nieuwe ledverlichting.

 

Vanuit diverse hoeken komt vaker een pleidooi om onze toekomstige energie voorziening  te realiseren door het bouwen van kernenergie centrales. Er wordt namelijk gesteld dat kernenergie geen/weinig CO₂ uitstoot heeft.

CO en opwarming van de aarde.

Vaak wordt kernenergie gepromoot omdat het geen CO₂ zou uitstoten en dus niet zou bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Bij kernenergie draagt de mijnbouw als meeste bij aan de CO₂ uitstoot.

De kwaliteit van het gewonnen uranium varieert, voor de verrijking is veel energie nodig is, vaak wordt hiervoor fossiele CO₂ uitstotende energie gebruikt.

Het herstellen van het vernielde landschap draagt bij.

De ontmanteling draagt uiteraard ook bij aan de CO₂ uitstoot.

Het afval heeft nergens ter wereld een definitieve opslagplaats, dus zal het vele malen verplaatst moeten worden. Met als gevolg CO₂ uitstoot.

Een opsomming afkomstig van diverse bronnen zoals KIVI, Wise, Financieel Dagblad, Wim Turkenburg en diverse persberichten geven ons meer objectieve informatie.

Conclusie: op dit moment vormt kernenergie geen verstandige bijdrage aan het verminderen van de CO₂  uitstoot.

Lees hieronder nog meer argumenten.

 

De financiële kant:

Kern energie is extreem duur:

-de in 2005 gestarte bouw van de Finse kern centrale de Olkiluoto 3 zou volgens planning 4 jaar duren en een investering vergen van 2,5 miljard euro. In 2006 werden de kosten bijgesteld naar 6,6 miljard. Enkele jaren geleden bleken de kosten 11 miljard te bedragen. De nieuwste verwachtingen zijn dat de centrale in 2019 gaat leveren.

-In Frankrijk Flamanville een soortgelijk verhaal zou eerst 3,5 miljard kosten. Die kosten lopen op naar 10,5 miljard. Er zijn echter serieuze problemen met een aantal cruciale onderdelen. Het is de vraag of deze centrale ooit gaat leveren.

-In 2017 werd de bouw gestart van twee nieuwe kerncentrales in South Carolina USA. De bouw is echter gestaakt nadat er al 9 miljard in was geïnvesteerd. Door de kosten overschrijding zijn de bouwbedrijven failliet gegaan.

-De Britse Hinkley Point kerncentrale staat gepland voor een bedrag van 24 miljard euro. Hierbij verstrekt de Britse regering ca. 40 miljard Euro subsidie gedurende 35 jaar stroomlevering. Dit komt neer op ruim €100 per megawattuur terwijl de huidige marktprijs ca. €45 per megaWattuur bedraagt. Daar tegenover staat dat Zonne energie ca. €45/MWh kost en wind energie ca. €60/MWh

-De ontmanteling van kerncentrales: In Frankrijk staan ca. 58 reactoren kerncentrales. Voor de ontmanteling heeft Frankrijk 23 miljard opzij gezet. Dit blijkt veel te weinig. De belastingbetaler zal ervoor moeten opdraaien.

-In Het verenigd koninkrijk heeft de Britse Nucleaire Ontmantelingsautoriteit (NDA) becijferd dat de ontmanteling van 17 centrales tussen de €109 en  €250 miljard gaat kosten gedurende de komende 120 jaar.

De veiligheid van Kerncentrales:

Met enige regelmaat zijn er rampen door het gebruik van kernenergie. Dat hierdoor ontzettend veel menselijk leed is veroorzaakt doordat mensen hun hele hebben en houden moeten achterlaten behoeft geen verdere toelichting.

Three Miles Island

Tsjernobyl

Fukushima

Kunnen kerncentrales en de gevolgen van een kernramp verzekerd worden?

Nee! In iedere polis staat dat de kosten ten gevolge van een nucleaire ramp niet gedekt worden.

Kernafval

Het volume is niet het grootste probleem maar de intensiteit van de straling.

Door de stralings halveringstijd van meer dan honderdduizend jaar van sommige afval producten kun je kernafval onmogelijk verantwoord en veilig opbergen voor toekomstige generaties. In Duitsland dacht men in zoutkoepels kernafval te kunnen opbergen maar o.a. voor de gevolgen op het drinkwater heeft men het afval weer moeten opgraven.

Het winnen van Uranium de grondstof voor kernenergie

Op de meeste plaatsen waar Uranium wordt gewonnen is de concentratie uiterst laag. Dit betekent dat er enorme landschappen vernield worden voor de winning. Met enorme trucks die veel CO₂ uitstoten worden de grond massa’s getransporteerd voor verdere verwerking. In Namibië worden werknemers in deze winplaatsen gemiddeld slechts ca. 45 jaar oud.

De bijdrage van Kernenergie aan de energie voorziening.

10 jaar geleden was de bijdrage van kernenergie aan de wereldenergievoorziening nog 7% nu is dat nog maar 4,5%

Kernwapens.

Kerncentrales worden gebruikt voor de productie van kernwapens.

De situatie in Nederland.

In petten hebben we een rector voor o.a. medische doeleinden. Wanneer je denkt dat het in een beschaafd land als Nederland wel goed geregeld zal zijn dan blijkt het tegendeel waar te zijn.

Onlangs bleek dat het kernafval op onverantwoorde wijze was opgeslagen door de NRG. Het was niet meer duidelijk in welk vat hoog laag of middel radioactief afval zit. De geschatte kosten van €117 worden op de gemeenschap afgewenteld.

In Zeeland draait de kerncentrale in Borsele met een jaarlijks verlies van ca. €600 miljoen.

 

 

OM | COLLECTIEF VERANDERT DE ENERGIEMARKT VAN ONDEROP

Met nieuwe energie. Een nieuwe manier van denken. Voor de groene generatie.


De Duurzame Energie Unie, het grootste energiecollectief van het land - al 2 jaar op rij verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland - is sinds maandag 2 oktober om gegaan naar een nieuwe marktpropositie: om | nieuwe energie. Met een vooruitstrevende strategie wordt gericht op het maximaal betrekken van burgers binnen de energietransitie in Nederland. Bij om zijn zij samen eigenaar van de gehele energieketen. Het gaat het energiecollectief om maatschappelijke winst: om de zeggenschap over energie terug te brengen bij de burgers die als klanten ook mede-eigenaren worden.
 

Een succesvolle overstap naar een volledig duurzame energievoorziening in Nederland is afhankelijk van de bereidheid van burgers om grijs te verruilen voor groen en geïmporteerde energie te verruilen voor stroom van Nederlandse bodem. Met de merknaam om en slogan ‘nieuwe energie’ start het energiecollectief samen met haar 35 lokale coöperaties een nieuwe burgerbeweging. Suus is al om!

Suus = om! En jij?