Duits stimuleringssysteem voor Duurzame Energie werkt wel degelijk!

Tijdens de eerste helft van dit jaar braken de Duitse hernieuwbare energiebronnen opnieuw alle records. Schone energie was met 31 procent goed voor bijna een derde van de stroomproductie.

Het aandeel van schone energie is nu het grootst in Duitsland; groter dan Bruinkool en andere fossiele brandstoffen.

Opvallend is dat wind- en zonne-energie elkaar prima lijken aan te vullen. In de winter is er veel wind, en als die af begint te nemen in maart en april, begint zonne-energie meer te produceren om te pieken in juni.

Nederland blijft daar met een schamele 9% duurzame stroom, die ook nog voor een groot deel via bijstook van biomassa in kolencentrales gerealiseerd wordt, ver achter.

Zie ook bijgaand artikel uit Windnieuws dat ingaat  op het Duitse systeem en uitlegt dat juist door het grote aandeel van burgerparticipatie de Duitse Energie Wende goedkoper is omdat burgerinitiatieven genoegen nemen met rendementen van rond de 5 % terwijl grote investeerders en grote energiebedrijven pas meedoen bij rendementen van minimaal 8% en hoger!