In de zomer werden Hans en Marleen van café Sjrake aan de Kleine Laak in Roggel het 100ste lid van de Energie coöperatie Leudal Energie. Afgelopen week kregen zij daarom een gratis Energiescan voor hun woning en bedrijf aangeboden.

Ze werden als bedrijf lid omdat het bedrijf en privé bij hen in elkaar overlopen. En als het om energie gaat dan is het toch het bedrijf waar het meeste wordt verbruikt en dus ook te besparen valt.


Hans en Marleen kennen Leudal Energie van de zonnepanelenactie, hierdoor werd hun interesse gewekt en werd uitgezocht of dit voor hun ook interessant zou kunnen zijn. Beiden benadrukken dat ze het onafhankelijke en objectieve advies zeer waarderen. Zodoende hoor je precies wat de voor- en nadelen zijn. Leudal Energie hoeft er immers niet de kost mee te verdienen.
Verder kent men de website. Ze vinden wel dat hier regelmatig nieuwe berichten/activiteiten op te plaatsen zodat men blijft kijken. Ook zijn ze bekend met de actie LEDdal waar bij een aantal bedrijven lichtscans zijn en worden uitgevoerd.

Gevraagd naar het belang van Leudal Energie zeggen Hans en Marleen dat het belangrijk is dat Leudal Energie breder bekend wordt. In gesprekken aan de bar blijkt regelmatig dat men deze club niet kent en ook niet weet wat het doel is van Leudal Energie. Hun advies: “Zorg ervoor dat mensen bewust worden van de mogelijkheden die er zijn betreffende energiebesparing en het zelf opwekken en leveren van energie. Maak jezelf bekend met duidelijke acties of projecten”.


De zojuist ontvangen voucher voor de energiescan krijgt een prominente plek in het café, zodat iedereen die kan zien en kan gaan vragen wat dat is. Zo krijgt Leudal Energie er weer twee ambassadeurs bij.

Een ander punt waar Leudal Energie iets in zou kunnen betekenen is uitleg over de ingewikkelde energienota. “Omdat je druk bent met je bedrijf kijk je hier vaak alleen even snel bij de jaarafrekening naar en dan zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Als Leudal Energie daar eens mee zou kunnen helpen…”

Sinds de acties rond zonnepanelen zijn Hans en Marleen gaan nadenken over energiebesparing en duurzaamheid. Dit heeft er ook toe geleid dat ze nu groene stroom inkopen. Als Leudal Energie straks zelf energie gaat leveren willen ze graag de overstap maken. Per slot van rekening heb je dan te maken met een lokale duurzame energieleverancier waar je ook nog eens zelf kunt meebeslissen!