Leudal energie

 

Zoals op veel daken te zien is investeren steeds meer burgers en bedrijven in zonnepanelen om zodoende zelf duurzame energie op te wekken. Hiermee bespaart men op de stroomrekening en vermindert de CO2 uitstoot. Het afgelopen jaar is in Leudal het aantal zonnepanelen bijna dan verdubbeld.

 

De twee informatie avonden van Leudal Energie over het installeren van zonnepanelen die door 200 mensen bezocht werden zullen hier ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. Was in 2012 het aantal installaties nog 352, in 2013 waren dat er 599. Dit volgens gegevens van Enexis. De totale opwekcapaciteit is gestegen van 1,2 miljoen KWh naar 2,2 miljoen KWh oftewel voldoende energie voor 630 huishoudens. Zie voor een overzicht van het aantal installaties per dorp de tabel hieronder.

 

aant pv inst leudal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemiddel 225 KWh per paneel

 

 Bedenk echter dat het bij energie niet alleen gaat om elektriciteit maar ook om warmte. Er is nog steeds veel gas nodig om woningen te verwarmen terwijl dit veel zuiniger kan. Met name woningen van voor 1980 en dat is meer dan 50% van de woningvoorraad zijn vaak slecht geïsoleerd. Te denken valt dan aan de spouwmuur, de vloer en het dak. Vooral de eerste twee zijn betrekkelijk eenvoudig te isoleren en leveren grote besparingen op de gasrekening op.

 

 

Bij gevelisolatie van een normale eengezinswoning gaat het om een bedrag van ± 1500 a 2000 euro en levert dit een besparing op de gasrekening op van ± 400 euro per jaar. Dit betekent dat de investering in 3  tot 5 jaar is terugverdient. En ook hier geldt weer net als bij de zonnepanelen dat de CO2 uitstoot verminderd!

 

In vergelijking met een investering in zonnepanelen waarvoor nog steeds een terugverdientijd van 7 a 8 jaar geld is dus woningisolatie veel sneller terugverdient!! Zit u zelf krap bij kas dan kunt u dergelijke investeringen financieren via een duurzaamheidlening van de provincie Limburg. U hoeft dan zelf niet te investeren en betaalt het geleende bedrag terug door de besparing op de gasrekening. Kijk hiervoor op www.limburg.nl/lef. Door de lage rente (1,7%) is de besparing meestal groter dan het bedrag dat terugbetaald moet worden.

 

U kunt dus zelf veel doen om te besparen op fossiele energie en extra geld in uw beurs te houden.

Wenst u ook mee te denken en beslissen over alles wat met duurzame energie te maken heeft?

Het aanmeldingsformulier kunt u hier vinden.