Heimachine Kookepan 03 11 20

Foto John Stemkens

Op dinsdag 3 november werd officieel de eerste heipaal geslagen van Burger Windpark De Kookepan door wethouder Verlinden van de gemeente Leudal.

Voor coöperatie Leudal Energie letterlijk een heel belangrijke mijlpaal omdat nu de bouw van deze drie windturbines echt gestart is.

Het windpark wordt voor 100% eigendom van de leden van de coöperatie.

“Als in augustus 2021 naar verwachting de turbines volop draaien produceren ze heel veel duurzame stroom die we zoveel als maar mogelijk ook in Leudal willen leveren aan inwoners en bedrijven” aldus de voorzitter Joost van Beek.

Tegelijkertijd genereert het windpark inkomsten die ook geheel ingezet worden voor de energietransitie in Leudal. Over hoe deze gelden besteed worden beslissen de inmiddels ca. 450 leden van de coöperatie.

Tot slot is volgens de voorzitter ook belangrijk dat er een omgevingsfonds komt waarin Leudal Energie jaarlijks tussen de 25 en 30 duizend euro stort en waarmee duurzame projecten in de buurt gefinancierd kunnen worden.

Overigens: alle inwoners van de gemeente Leudal en de directe omgeving van het Windpark de Kookepan kunnen lid worden van Leudal Energie.