Windpark De Kookepan krijgt langzaam vorm

 

Kraan

 

De werkzaamheden op de drie locaties van Windpark De Kookepan krijgen steeds meer vorm. Eerst zijn de grondwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van aanvoerwegen, molenlocaties en kraanopstelplaatsen. Er liggen inmiddels al heel wat zandhopen bij de locaties.

Er zal binnenkort begonnen worden met heien

De komende tijd zal er veel beweging zijn in het gebied, gecombineerd met geluid: het heien van de vijftien meter lange palen zal bij iedere turbinelocatie plaats gaan vinden. Dat betekent dat u misschien het karakteristieke geluid van een heimachine gaat horen gedurende de dag.

Het heien is noodzakelijk voor een goede fundatie van de molens.

Vanaf 26 oktober wordt er gestart met heien en het is de bedoeling dat het heien ruim voor de kerstvakantie gereed zal zijn.
Helaas zal dit noodgedwongen enige geluidsoverlast voor de omgeving geven.

Na het heien zal begonnen worden met de aanleg van de funderingen

Voor de funderingen zullen veel vrachtwagentransporten nodig zijn om het beton op de locaties te krijgen. De hoofdroute zal gaan vanaf de Heldenseweg naar het Broekven, van waaruit de turbinelocaties van de Kookepan bereikt worden.