Op 21 juli bereikte Leudal Energie een gedenkwaardige mijlpaal. Met het zetten van de definitieve handtekeningen onder de koopcontracten en de daarbij behorende financiering door Rabobank Peel Maas en Leudal kan nu daadwerkelijk gestart worden met de bouw.
De drie molens die in het verlengde van het bestaande windpark Neer richting de Napoleonsbaan  komen te staan zullen dan medio 2021 stroom beginnen te leveren.

De voorbereidingen voor de bouw van dit windpark werden in 2016 gestart. Nu na vier jaar intensief overleg met gemeente, grondeigenaren en omwonenden is deze fase afgrond. Leden van de coöperatie brachten vrij snel het benodigde eigen vermogen van 2,1 miljoen euro bij elkaar om hiermee een bankfinanciering mogelijk te maken.

Op 20 juni werden de contracten daarvoor getekend. Daarna werd er in een bijeenkomst met de direct betrokken ( Grondeigenaren, turbine leverancier (Enercon) , aannemer civiele werken, Rabobank PML en bestuur en leden van de windwerkgroep) feestelijk het glas geheven op de bereikte mijlpaal. ( zie foto).

 

Kookepan Start4DSC 6051 411DSC 6051 1

 

De E138 windturbines zijn de nieuwste windturbines met direct drive techniek. Ze hebben een tiphoogte van 200 meter. De drie windturbines genereren naar verwachting zo’n 30 miljoen kWh aan elektriciteit, voldoende voor ruim 8.000 huishoudens. Wij verwachten dat de windturbines ca. 25 jaar kunnen blijven functioneren

De planning ziet er als volgt uit:

  • oktober 2020: start aanleg wegen en kraanplaatsen;
  • november 2020: start aanleg funderingen;
  • januari 2021: aanleveren onderdelen windturbines;
  • februari 2021: start opbouw eerste windturbine;
  • april 2021: start opbouw laatste windturbine;
  • mei/juni testen van de windturbines, start stroomproductie;
  • 1 augustus 2021: overdracht van de windturbines aan Leudal Energie.

 

Windpark De Kookepan is 100% coöperatief

De leden van Leudal Energie zijn de collectieve eigenaren van ‘hun’ windmolens. Groot voordeel is dat de winst ook 100% in Leudal blijft. Het overgrote deel daarvan wordt aangewend voor nieuwe projecten, die de energietransitie versnellen in Leudal. Willen we voorkomen dat ieder jaar ‘de heetste ooit’ gaat worden, dan is CO2-reductie een absolute voorwaarde. Alle activiteiten van Leudal Energie dragen daaraan bij. Alle inwoners van de gemeente Leudal en de omgeving van het Windpark de Kookepan kunnen lid worden van Leudal Energie.