Op 8 april 2020 heeft Leudal Energie groen licht gekregen van de Raad van State voor de
omgevingsvergunning van ‘Burger Windpark De Kookepan’ in Leudal nabij het
afwateringskanaal bij Neer. Op 7 februari van dit jaar ondertekende Leudal Energie al een
(voorlopig) contract voor de levering van drie E138 windmolens van de Duitse leverancier
Enercon, die eerder ook al vijf windmolens voor Windpark Neer leverde. Leudal Energie is
verheugd dat de aanleg van Windpark de Kookepan van start kan!

 

Ondertekening bestelling Enercon

 

Voorzitter Joost van Beek van Leudal Energie: “Het bijzondere aan dit proces van Windpark de
Kookepan is dat door de keuze voor deze windmolens goede afstemming mogelijk is met eenzelfde
project in de gemeente Peel en Maas, waar Windpark Egchelse Heide met vijf windmolens wordt
gebouwd. Bij de bouw van dit windpark worden namelijk hetzelfde merk en type windmolens
gebruikt”. De in totaal acht windmolens kunnen dan ook opeenvolgend gebouwd worden. De leden
zullen worden geïnformeerd tijdens de ALV op 19 mei. Vanwege de coronacrisis zal deze vergadering
mogelijk op een andere wijze plaatsvinden. Uiteraard worden ook de omwonenden en grondeigenaren
tijdig geïnformeerd.

 

Op 14 januari jl. vond de zitting over Windpark de Kookepan bij de Raad van State plaats. Twee
bezwaarmakers uit de omgeving gingen in hoger beroep na de eerdere uitspraak van de rechter in
Roermond. De hoogste bestuursrechter wees de bezwaren af en stelde de gemeente in haar gelijk.
Voorzitter Leudal Energie, Joost van Beek: “We hebben de procedure zorgvuldig doorlopen. Tevens
hebben we een rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid toegepast. Ook het
slagschaduwonderzoek, een beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de
landschappelijke impact hebben bijgedragen aan deze zorgvuldigheid. De rechter was dan ook van
mening dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, evenals dat er nauwelijks aantasting is
van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.”