Er wordt volop gewerkt aan de grote projecten Windpark De Kookepan en Egchelse Heide.  We staan nu aan de vooravond van een belangrijk onderdeel: de transporten van de grote onderdelen van de windturbines, de wieken en mastdelen (buizen).

 

Transport wiek

 

Het gaat om omvangrijke transporten (met een lengte tot 75 meter) die veelal in de nacht uitgevoerd zullen vinden. Leudal Energie werkt hierbij samen met Windpark Egchelse Heide, en de transportroutes zijn ook hetzelfde. Ondanks onze aandacht voor de omgeving en de nachtelijke transporten kunt u mogelijk (verkeers-)overlast ondervinden vanwege deze transporten. Om die reden informeren wij u rechtstreeks met deze mededeling.

In de dagen voorafgaand aan het eerste transport zullen mogelijk wegwerkzaamheden plaats hebben, ter voorbereiding van de transporten; denk aan het los maken van borden, en trottoirbanden, het aanleggen van tijdelijke routes met staalplaten etc.

Wat gebeurt er vanaf maandag 15 maart 2021?

Uitvoerder: Enercon transporten.

Werkzaamheden: transporten van de grote onderdelen van de windturbines, de wieken en mastdelen (buizen) vanuit de N280, via Neer en door naar de Heldenseweg.

Start werkzaamheden:

5 turbines Windpark Egchelse Heide: maandag 15 maart 2021

3 turbines Windpark De Kookepan, Leudal Energie: maandag 29 maart 2021

Laatste transport is voorzien per half juni 2021

Volg de voortgang van de bouw op ons Youtubekanaal :

Route Turbineonderdelen

 

Route turbineonderdelen

 
 
 
 
 
 
 

 

KIJK NU GRATIS DE VIER WEBINARS OP DUURZAAMLEUDAL.NL

Gedurende telkens een half uur nemen we u mee in de vele mogelijkheden om zelf energie te besparen of op te wekken.

Team energiecoaches Leudal Energie

 
 
 

Unieke aanpak in Windpark De Kookepan in Neer.

 

 

Energiecoöperatie Leudal Energie bouwt momenteel het windpark De Kookepan in Neer. Er zullen drie windmolens geplaatst worden van 200 meter hoogte. Voor de aanvoer van de onderdelen, zoals wieken, zouden normaliter 24 eikenbomen moeten worden geruimd. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat Leudal Energie de bomen niet kappen; de bomen worden binnenkort allemaal uitgegraven, opgepakt en meteen verplaatst naar een andere plek in de omgeving, om daar verder te groeien.

 

 

Bomenrij1

 

Leudal Energie heeft voor de voorbereiding en uitvoering van deze bijzondere exercitie boomverzorgingsbedrijf Ronald Julien in de hand genomen, die (toevallig) in het gebied zelf gevestigd is. De voorbereiding bestond o.a. uit het aanbrengen van extra voeding nabij de stam en een jaar lang water geven op de geschikte momenten (vooral in de zomer).

 

Boomvoet

 

Eerder dan verwacht zullen de eerste 2 bomen uitgegraven gaan worden: donderdag 15 oktober. Gebleken is namelijk dat voor de aanvoer van de hei-installatie meer ruimte nodig is dan eerder voorzien. Daarom worden op deze dag alvast 2 bomen uitgegraven en op ‘depot gezet’ in het gebied zelf. Later worden ze dan tegelijk met de andere 22 bomen naar de definitieve plaats gebracht. Julien geeft aan dat de kans op overleven van deze twee bomen wel wat kleiner is dan van de anderen, die pas uitgegraven worden als alle bladeren van de bomen zijn.

Waarde van de bomen

De Stichting Groen Weert, die samen werkt met de Bomenstichting Nederland, heeft op verzoek een berekening gemaakt van de meerwaarde van het verplaatsen van de bomen, in plaats van het kappen. De waarde van de bomen is daarbij op meerdere wijzen berekend:

In geld (vervangingswaarde en vermeden kosten), maar ook in milieueffecten, bijvoorbeeld CO2besparing, koelvermogen en filterwerking luchtverontreiniging. Deze cijfers worden momenteel nog herbekeken, maar als indicatie kunnen we alvast aangeven dat de vervangingswaarde meer dan €40.000 is, de jaarlijkse CO2 besparing ruim 250 kilogram en er door de bomen een koeling veroorzaakt wordt van tussen 20 en 40 airco’s. Tenslotte mag niet vergeten worden welke waarde de zomereik heeft voor de biodiversiteit: er zijn meer dan 400 insectensoorten afhankelijk van deze bomen.

 
 
 

Opening Pop-up store  Duurzaam Leudal

 

 

Op 9 oktober 2020 is de pop-up store in het kader van het project “eenvoudig energie besparen, waarom niet?” in de voormalige Rabobank in het centrum van Heythuysen officieel geopend door wethouder Robert Martens.


Onder de naam 'Duurzaam Leudal' loopt vanaf oktober tot en met maart een campagne over duurzaamheid. Deze campagne is een initiatief van de gemeente Leudal, Leudal Energie en Rabobank Peel, Maas en Leudal.

 

Vijf oktober werd gestart met de huis-aan-huis verspreiding van de Duurzaamheidskrant Leudal. Een krant om te bewaren met tips en alle informatie over de campagne. Lees de Duurzaamheidskrant.

 

Het doel van de campagne “Eenvoudig energie besparen: waarom niet?” is om inwoners van onze gemeente bewust te maken van de mogelijkheden voor energiebesparing. Maar nog belangrijker is het op een laagdrempelige manier verdiepen in de concrete mogelijkheden om je woning energiezuiniger te maken.

 

In de winkel zijn diverse besparingsartikelen te koop en opstellingen van isolatiematerialen, zonnepanelen en warmtepompen te zien. Ook is er een kennisquiz voor volwassenen én kinderen.

 

Naast de pop-up store , die elke vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend is, zullen er ook een aantal webinars samengesteld.


Om een bezoek te stimuleren wordt onder alle bezoekers aan de pop-up store en informatiebijeenkomsten een E-bike verloot.

 

Voor alle informatie over dit project ga naar: www.duurzaamleudal.nl

Logo Duurzaam Leudal

 

Opening pop up store