Op 21 juli bereikte Leudal Energie een gedenkwaardige mijlpaal. Met het zetten van de definitieve handtekeningen onder de koopcontracten en de daarbij behorende financiering door Rabobank Peel Maas en Leudal kan nu daadwerkelijk gestart worden met de bouw.
De drie molens die in het verlengde van het bestaande windpark Neer richting de Napoleonsbaan  komen te staan zullen dan medio 2021 stroom beginnen te leveren.

De voorbereidingen voor de bouw van dit windpark werden in 2016 gestart. Nu na vier jaar intensief overleg met gemeente, grondeigenaren en omwonenden is deze fase afgrond. Leden van de coöperatie brachten vrij snel het benodigde eigen vermogen van 2,1 miljoen euro bij elkaar om hiermee een bankfinanciering mogelijk te maken.

Op 20 juni werden de contracten daarvoor getekend. Daarna werd er in een bijeenkomst met de direct betrokken ( Grondeigenaren, turbine leverancier (Enercon) , aannemer civiele werken, Rabobank PML en bestuur en leden van de windwerkgroep) feestelijk het glas geheven op de bereikte mijlpaal. ( zie foto).

 

Kookepan Start4DSC 6051 411DSC 6051 1

 

De E138 windturbines zijn de nieuwste windturbines met direct drive techniek. Ze hebben een tiphoogte van 200 meter. De drie windturbines genereren naar verwachting zo’n 30 miljoen kWh aan elektriciteit, voldoende voor ruim 8.000 huishoudens. Wij verwachten dat de windturbines ca. 25 jaar kunnen blijven functioneren

De planning ziet er als volgt uit:

 • oktober 2020: start aanleg wegen en kraanplaatsen;
 • november 2020: start aanleg funderingen;
 • januari 2021: aanleveren onderdelen windturbines;
 • februari 2021: start opbouw eerste windturbine;
 • april 2021: start opbouw laatste windturbine;
 • mei/juni testen van de windturbines, start stroomproductie;
 • 1 augustus 2021: overdracht van de windturbines aan Leudal Energie.

 

Windpark De Kookepan is 100% coöperatief

De leden van Leudal Energie zijn de collectieve eigenaren van ‘hun’ windmolens. Groot voordeel is dat de winst ook 100% in Leudal blijft. Het overgrote deel daarvan wordt aangewend voor nieuwe projecten, die de energietransitie versnellen in Leudal. Willen we voorkomen dat ieder jaar ‘de heetste ooit’ gaat worden, dan is CO2-reductie een absolute voorwaarde. Alle activiteiten van Leudal Energie dragen daaraan bij. Alle inwoners van de gemeente Leudal en de omgeving van het Windpark de Kookepan kunnen lid worden van Leudal Energie.

 
 
 

Wilt u investeren in zonnepanelen, maar is uw dak niet geschikt?

Laat uw panelen dan via Leudal Energie plaatsen op het dak van een ander!

Wees snel : nog slechts 40 participaties van € 215 beschikbaar!
Schrijf in vóór 1 september!

U woont in één van de volgende postcodes 6093, 6089, 6088, 6086, 6083 of 6081 binnen de gemeente Leudal en u wilt ….

 • in uw eigen groene zonnestroom investeren,
 • een lucratief rendement met een terugverdien tijd van 6 jaar,
 • en u beschikt zelf niet over een geschikt dak voor zonnepanelen,

....dan is collectief opgewekte stroom uit Leudal onder de PostCodeRegeling (PCR)  de oplossing.

 

Foto De Waog

 

Op het dak van de Biologische Tuinderij De Waog in Neer worden de door u gefinancierde zonnepanelen geplaatst en beheerd door Leudal Energie.

Hiervoor werd eerder dit jaar een samenwerking overeengekomen.


Voor een periode van 15 jaar geniet u een vrijstelling van energiebelasting én ontvangt u de opbrengst van door u opgewekte stroom, samen ca. 14 cent per kWh. Deze regeling is gegarandeerd door de overheid voor 15 jaar.

Zo levert uw investering een prima rendement.

 

Voorbeeldberekening: voor consument en MKB met deelname tot 10.000 kWh/jaar.

Eigen verbruik: 3500 kWh/jr,

Participatie: €215 per participatie van 250 kWh/jr

Uw deelname: 12 participaties, of 3000 kWh/jaar (nooit meer dan 90% van uw eigen verbruik)

Investering: 12* € 215 = €2580

Opbrengst: € 0,14*3000= € 420/jr, gedurende 15 jaar

Terugverdientijd: ~6 jr

 

Dit eerste collectieve zonnestroom project is nu in voorbereiding en zal in het derde kwartaal van 2020 worden gerealiseerd. Van de circa 330 participaties van elk 250 kWh/jaar, zijn al ~ 230 participaties geplaatst en zoeken wij nog een tiental participanten.

 

Bent u geïnteresseerd? Kijk op www.leudalenergie.nl en schrijft nu in:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding  van collectieve zonnestroom (PostCodeRoos) of bel projectleider Robert Groeneboom, mobiel 0619472350.

 

 

Verdere informatie kunt u vinden in de flyer, informatie brochure en meest gestelde vragen op deze website.

Flyer                                          Informatiememorandum PCR                                  vraag en antwoord, FAQ

* De postcode regeling, of officieel de regeling verlaagd tarief, is door de wetgever voor 15 jaar per project gegarandeerd en betekent dat deelnemers een vrijstelling op energie belasting hebben over hun stroomverbruik. Deze teruggave  bedraagt bij de huidige tarieven inclusief btw  12,65 cent/kWh, de teruggave wordt uitgevoerd door uw energie leverancier. Daarnaast verkoopt Leudal Energie de opgewekte stroom, die na aftrek van onderhoud en beheers kosten aan de deelnemers wordt uitgekeerd, samen ~14 cent/kWh. Voor verdere details kunt u onze informatie brochure en  vraag en antwoord raadplegen.

 

Belangstelling voor een Postcoderoos-project bij u in de buurt?

 U kunt zich aanmelden als lid van Leudal Energie en komt dan op een lijst van geïnteresserden. Zodra er een geschikt dak beschibaar komt benaderen wij u voor verdere deelname.

 Wij zijn steeds op zoek naar geschikte daken voor een totaal aan minimaal 300-500 zonnepanelen voor een PCR-project.

Heeft u of weet u zo'n dak meldt dit dan:

 

Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van postcoderoos of bel met de projectleider Robert Groeneboom  ( 0619472350).

 

 

 Projectgroep1

                                         Projectgroep:  Jo Haas, Jan Vossen, Robert Groeneboom

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Waog

 

Op 24 april 2020, zijn de Coöperatie Leudal Energie en de Biologische Tuinderij “De Waog” een overeenkomst voor een haalbaarheidsstudie aangegaan voor een collectieve zonnestroom installatie,  beter bekend als “Postcoderoos”. Deze studie, wordt in de komende maanden versneld uitgevoerd.

 

Intentieverklaring PCR De Waog LE

V.l.n.r. Jan Vossen, Robert Groeneboom (projectleider),  Joost van Beek (allen LE) en Wiel en zoon Joep van de Bool uit Neer.

 

Het doel is een collectieve zonnestroom installatie te vestigen op het dak van De Waog Tuinderij in  Neer voor deelnemers, welke

 • in eigen groene zonnestroom willen investeren,
 • een goed rendement willen halen op hun investering,
 • en niet zelf over een geschikt dak voor zonnepanelen beschikken, danwel geen zonnepanelen op hun eigen dak wensen.

Particulieren en MKB bedrijven, welke binnen de gemeente Leudal in de postcodes  6093, 6089, 6088, 6086, 6083 en 6081 wonen, kunnen hieraan deelnemen.

 

Note: De deelnemers van de niet gerealiseerde postcoderoos op het gemeentehuis in Heythuysen hoeven zich niet opnieuw op te geven, maar worden straks rechtstreeks benaderd.

 

Belangstelling?

Meldt u aan als lid of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van naam , adres en postcode  of bel met de projectleider Robert Groeneboom  ( 0619472350)

 

* De postcode regeling, of officieel de regeling verlaagd tarief, is door de wetgever voor 15 jaar per project gegarandeerd en betekent dat deelnemers een vrijstelling op energie belasting hebben over hun stroomverbruik. Deze teruggave  bedraagt bij de huidige tarieven inclusief btw  11,82 cent/kWh, de teruggave wordt uitgevoerd door uw energie leverancier. Daarnaast verkoopt Leudal Energie de opgewekte stroom, die na aftrek van onderhoud en beheers kosten aan de deelnemers wordt uitgekeerd.

Leudal Energie plaatst en beheert de door u gefinancierde zonnepanelen op het dak van de Waog Tuinderij in Neer. Raadpleeg voor verdere details onze informatie brochure en” vraag en antwoord”  op onze website bij collectieve zonnestroom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op 8 april 2020 heeft Leudal Energie groen licht gekregen van de Raad van State voor de
omgevingsvergunning van ‘Burger Windpark De Kookepan’ in Leudal nabij het
afwateringskanaal bij Neer. Op 7 februari van dit jaar ondertekende Leudal Energie al een
(voorlopig) contract voor de levering van drie E138 windmolens van de Duitse leverancier
Enercon, die eerder ook al vijf windmolens voor Windpark Neer leverde. Leudal Energie is
verheugd dat de aanleg van Windpark de Kookepan van start kan!

 

Ondertekening bestelling Enercon

 

Voorzitter Joost van Beek van Leudal Energie: “Het bijzondere aan dit proces van Windpark de
Kookepan is dat door de keuze voor deze windmolens goede afstemming mogelijk is met eenzelfde
project in de gemeente Peel en Maas, waar Windpark Egchelse Heide met vijf windmolens wordt
gebouwd. Bij de bouw van dit windpark worden namelijk hetzelfde merk en type windmolens
gebruikt”. De in totaal acht windmolens kunnen dan ook opeenvolgend gebouwd worden. De leden
zullen worden geïnformeerd tijdens de ALV op 19 mei. Vanwege de coronacrisis zal deze vergadering
mogelijk op een andere wijze plaatsvinden. Uiteraard worden ook de omwonenden en grondeigenaren
tijdig geïnformeerd.

 

Op 14 januari jl. vond de zitting over Windpark de Kookepan bij de Raad van State plaats. Twee
bezwaarmakers uit de omgeving gingen in hoger beroep na de eerdere uitspraak van de rechter in
Roermond. De hoogste bestuursrechter wees de bezwaren af en stelde de gemeente in haar gelijk.
Voorzitter Leudal Energie, Joost van Beek: “We hebben de procedure zorgvuldig doorlopen. Tevens
hebben we een rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid toegepast. Ook het
slagschaduwonderzoek, een beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de
landschappelijke impact hebben bijgedragen aan deze zorgvuldigheid. De rechter was dan ook van
mening dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, evenals dat er nauwelijks aantasting is
van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.”