Kookepan 3

Klik op de foto voor het openingsfilmpje.

 

Windpark De Kookepan klaar voor exploitatie.

 

De officiële oplevering van het windpark zou eind augustus 2021 plaatsvinden, echter vanwege diverse redenen is dit niet gehaald. Denk aan elektronische onderdelengebrek, nieuw type turbine waardoor meer controle en installatie werk en enkele tegenslagen zoals uitval van een hoogspanning schakelaar.

In ieder geval draaide er tijdens de officiële opening op 19 september pas een turbine. Trouwens deze opening was bijzonder geslaagd. Voor info over de opening bekijk het filmpje .

Door de genoemde redenen heeft het nog tot eind december geduurd voordat het windpark officieel door de leverancier Enercon werd overgedragen en ons eigendom werd. Vanaf dat moment draaien de turbines volop.

 

Aanplant terpen windpark De Kookepan voltooid!!

 

Maart 2022. De terpen van de windturbines, dit zijn de verhogingen van ruim 3 meter waar de windturbines op staan, zijn deze maand aangeplant met inheemse struiken en heesters. Daarnaast zijn ook enkele overhoeken bij de turbines hiermee aangeplant.

Met de overhoeken erbij hebben we daarmee circa 3000 m2 aangeplant en natuurlijk ingericht. Dit zorgt voor extra leefgebied voor vogels en kleine zoogdieren in het gebied.

 

Aanplant_terpen.jpg

 

 

Leudal energie projectlogo Kookepan

 

Af en toe toch stilstand

 

U zult de turbines toch nog af en toe stil zien staan. Dit kan de volgende redenen hebben:

  • Stilstand vanwege slagschaduw. Dit wordt veroorzaakt doordat de zon op de wieken schijnt en daardoor ontstaat een schaduw in de vorm van een korte flits. Wij zijn wettelijk verplicht om bij woningen in de buurt te voorkomen dat men hier langer dan de wettelijk toegestane tijd last van heeft. Afhankelijk van de stand van de zon kan dit bij woningen ‘s morgens en ‘s avonds tussen de 10 en 30 minuten voorkomen. Op jaarbasis mag dit per woning maar 6 uur zijn.
  • Stilstand vanwege opgedraaide kabels. Kabels lopen van beneden naar de generator bovenin de gondel. Als het weinig waait dan zoekt de turbine steeds naar de juiste windrichting en draait dan die kant op. Als de gondel 4 of 5 keer om de as is gedraaid stopt de turbine automatisch omdat de kabels anders teveel opgedraaid worden en draait dan die 5 of 6 keer terug.’
  • Stilstand vanwege te weinig wind. Gelukkig komt dit maar weinig voor maar het valt natuurlijk wel op. De turbines draaien meer dan 8000 uur per jaar.
  • Stilstand vanwege onderhoud aan de turbines

 

Lichthinder

 

Veel mensen vragen zich ook af waarom er bovenop de turbine ‘s nachts een rood licht brandt. Dit zijn wij helaas wettelijk verplicht i.v.m. vliegverkeer. Je bent dit verplicht als je hoger dan 150 meter in de lucht komt. En onze tiphoogte is 200 meter.

Deze rode lampen worden als hinderlijk ervaren in de nachtelijke hemel, ook omdat het lijkt alsof ze knipperen als je ernaar kijkt en de wieken tussen jou en de lamp die achterop de gondel inzit.

Omdat dit landelijk speelt zijn er enkele proeven gedaan met zogenaamde transponder herkenningssystemen op turbines.

Elk vliegtuig en helikopter moet vanaf oktober 2021 voorzien zijn van een dergelijke transponder. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het najaar deze systemen wettelijk mogelijk worden gemaakt.

Ons windpark is er al op ingericht dat wij dan direct een dergelijk systeem installeren.

Het komt erop neer dat de lichten dan ‘s nachts alleen aan gaan als er een vliegtuig gedetecteerd wordt op een bepaalde afstand en hoogte, de rode lampen aangaan. Als vervolgens het vliegtuig weg is gaan de lampen weer uit.

 

Profijt van het windpark voor de buurt

 

Nu het windpark draait zijn er ook een aantal aangekondigde compensatiemaatregelen van kracht geworden. Deze zijn:

  • De zogenaamde burenregeling waarbij omwonenden tot 1000 meter van de turbines een jaarlijkse financiële vergoeding (kunnen) krijgen.
  • Een regeling voor verduurzamingsmaatregelen in woningen tot 1000 meter van de turbines. Te denken valt aan subsidie voor isolatie maatregelen, zonnepanelen en warmtepomp. In totaal is hiervoor €125.000,- beschikbaar.
  • Het zogenaamde Omgevingsfonds Kookepan waarin Leudal Energie jaarlijks een bedrag tussen 25 en 30 mille stort en waarmee projecten in de directe omgeving gesteund kunnen worden. Kijk hiervoor op omgevingsfondskookepan.nl
  • Een eenmalig bedrag van €100.000,- ter versterking van natuur en landschap in de omgeving van het windpark.

 

Opening Windpark de Kookepan

 

Zaterdag 18 september vond eindelijk de opening plaats van Leudal Energie’s coöperatieve Windpark De Kookepan in Neer. Een uniek park dat 100% mogelijk is gemaakt door (en voor) de inwoners van Leudal.

De weergoden waren ons gunstig gezind en zegenden ons met een zonnige dag. Naar goed Limburgs gebruik werd iedereen ontvangen met een kopje koffie en lekker stukje vlaai, verzorgd door Ria Joosten Catering en Evenementen, die verantwoordelijk waren voor de verzorging van de innerlijke mens.

Langzaam stroomde er steeds meer gasten binnen en rond drie uur ’s middags was het tijd om de opening officieel af te trappen. Onze dagvoorzitter Els Boonen verzocht iedereen om plaats te namen in de tent. Joost van Beek, de voorzitter van Leudal Energie trapte af met een korte speech en dankwoorden aan alle betrokkenen. Hierna volgde een toespraak van wethouder Piet Verlinden en Enercon’s (de bouwer van de windturbines) Bram van Noort.

Daarna was het tijd voor de presentaties van Marjan Minnesma, directeur van klimaatactiegroep Urgenda (bekend van de rechtszaken tegen de Nederlandse Staat betreffende de klimaatdoelen en tegen Shell) en Sander Geelen, ondernemer en directeur van Geelen Counterflow (een Leudals bedrijf met internationale allure, met het duurzaamste kantoor ter wereld) Hun presentaties waren zowel inspirerend als informerend, maar ook alarmerend, met het oog op de klimaatverandering. Marjan Minnesma sprak onder meer over het mini-college klimaat dat ze onze minister president recent gegeven had. En Sander Geelen deelde zijn persoonlijke verhaal aan de hand van een zeilreis met zijn gezin die jaren geleden definitief zijn ogen opende betreffende duurzaamheid en vanaf toen zijn bedrijf volledig omgooide naar duurzaam produceren van duurzame industriële producten.

Na de presentaties werden de namen voor de molens bekendgemaakt. Ze zijn geïnspireerd op de buurtschappen waar ze liggen: de Slup, Kookepan en Spanjerd.

Uiteindelijk was dan toch tijd voor de openingsceremonie bij een van de molens. Met een ludieke handeling, een gigantische groene stekker werd door onze eregasten in een bijbehorend groen stopcontact gestoken, was het windpark officieel geopend! Ondanks dat de wind ons in de steek had gelaten, draaide de molen toch, zij het met een beetje extra hulp. De harmonie begeleidde daarna iedereen weer terug na de feesttent, want het was tijd voor entertainment van onze surprise-gast, comédienne Resi Coumans! Verkleed als ijverige (maar nieuwsgierige) poetsvrouw, ondervroeg ze enkele gasten om vervolgens een heuse striptease te doen, op haar eigen Limburgse versie van Joe Cocker’s ‘You can leave your hat on’. Ondertussen werd er door alle aanwezigen met een glaasje bubbels geproost op de opening.

Na dit komisch en muzikale intermezzo was het tijd om onze gasten van een hapje (en drankjes) te voorzien. Tijd om de middag te bepreken en met bekenden bij te praten Het was nog lang gezellig bij De Kookepan!

Wij willen al onze gasten, zowel investeerders, leden en klanten bedanken voor het komen om samen deze duurzame mijlpaal te vieren. Speciale dank aan onze geweldige dagvoorzitter Els Boonen die de middag in goede banen leidde. Maar ook aan Harmonie Amicitia Roggel voor de muzikale omlijsting van de openingsceremonie. En aan de vrijwilligers van volleybalvereniging Accretos Roggel/Neer. Natuurlijk mogen we ook niet onze eigen vrijwilligers vergeten voor het mogelijk maken van deze dag!

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Het geld waait nu binnen’

 

Het gaat Leudal Energie voor de wind. Windpark Kookepan in Neer was amper operationeel of de stroomprijs ontplofte. Dat was vijf maanden geleden. De oplevering van de drie windmolens had op geen beter moment kunnen plaatsvinden. ,,Het geld waait nu binnen”, toeterde voorzitter Joost van Beek in het prille voorjaar al.

De 1250 leden van de coöperatie profiteren. Met groene stroom, gratis advies of extra opbrengst op hun inleg. De windmolens zijn immers ook betaald met centjes van leden. Die krijgen dit jaar twee procent extra op hun belegging.  Daarnaast wordt een ‘overwinst’ van € 100.000 op diverse manieren teruggegeven aan de leden en inwoners van Leudal.


       

Kookepan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: de drie turbines van Windpark de Kookepan vanaf de Heldensedijk te Roggel

 

Zendingswerk

 

,,Weet je dat er nog steeds mensen zijn die ons concept helemaal niet geloven. Gewone mensen, maar ook de ambtenaren en bestuurders waarmee wij van doen hebben. Die menen dat wij als bestuurders van de coöperatie het verdiende geld in eigen zak steken. Terwijl wij allemaal onbetaalde vrijwilligers zijn….” Joost wil maar zeggen; er is nog veel zendingswerk te verrichten.

Negen jaar trok hij mede de kar. Onder zijn leiding groeide energiecoöperatie Leudal Energie als kool; van 50 leden bij de oprichting negen jaar geleden tot ruim 500 leden en 750 aspirantleden nu. Door Leudal Energie wordt de hele gemeente Leudal feitelijk in een oogwenk groen, qua energie. Met zon en wind. Met zonnepanelen en windmolens. Waar in andere gemeenten nog over wordt gebakkeleid is in Leudal al grotendeels gerealiseerd.

,,Toen we in 2013 begonnen was ik secretaris. We waren allemaal aan het praten, aan het vergaderen en ik notuleerde. En in de volgende vergadering werd er weer gepraat, genotuleerd en opnieuw vergaderd. Dat schoot niet echt op. Want ons doel was in 2020 minstens 20% duurzame energie op te wekken.”

Onder Joost's voorzitterschap kwam er meer schot in. Zijn achtergrond als bedrijfskundige kwam van pas; hoe organiseer je het zo dat doelen ook worden bereikt. ,,We zijn, heel simpel, informatiebijeenkomsten over zonnepanelen gaan houden. Daar profiteert nu heel Leudal van. We hebben veel inwoners overgehaald zonnepanelen op hun dak te plaatsen.”

 

Draagvlak

Door de ervaringen van medebestuurslid Har Geenen met windmolens werden plannen gesmeed voor de bouw van Windpark Kookepan. Dat ging niet allemaal van een leien dakje. Waar soortgelijke initiatieven elders finaal mislukten of tegenwind kregen, lukte het burger coöperatie Leudal Energie wel.  Door overreding kwam er draagvlak voor het hele idee. Bij de gemeente, bij de Provincie, bij de bank maar ook bij de directe omwonenden, zij het dat niet iedereen gecontenteerd werd. Maar dat doet niet af aan het succes. Want dat is het.

 

Denkkracht

De vrijwilligers van Leudal Energie gaan nu niet op hun handen zitten. De winst wordt geïnvesteerd in nieuwe initiatieven. Zo is het de bedoeling dat er aan de Napoleonsweg in Haelen een snellaadstation voor elektrische auto’s wordt gebouwd zodra de beoogde zonneweide achter de steenfabriek in Nunhem stroom gaat leveren. Hier kunnen leden van de coöperatie straks hun e-auto voltanken tegen een extra gunstige prijs. Dat is niet alles, want er zijn nog volop ideeën. De denkkracht van haar 1250 leden wordt hiervoor aangeboord. ,,We gaan onze eigen leden maar ook anderen mobiliseren om kortstondig – ik denk telkens in twee tot drie sessies - mee laten denken om problemen op te oplossen. Hoe kunnen we stroom van onze windmolens opslaan als de stroomprijs onder de kostprijs daalt? Hoe kunnen we mensen met een smalle beurs helpen te vergroenen? Hoe kunnen we op kleine schaal groen biogas maken? Dat soort zaken.”

 

Foto Joost Dick Har

 

Fotobijschrift: Joost van Beek (links) nam recent afscheid als voorzitter van Leudal Energie. Hij blijft zich echter inzetten voor de energiecooperatie. Hij kreeg onder meer als dank een bos bloemen van secretaris Dick Hommen. Op de achtergrond bestuurslid Har Geenen.

Bron:  Egbert Hanssen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt volop gewerkt aan de grote projecten Windpark De Kookepan en Egchelse Heide.  We staan nu aan de vooravond van een belangrijk onderdeel: de transporten van de grote onderdelen van de windturbines, de wieken en mastdelen (buizen).

 

Transport wiek

 

Het gaat om omvangrijke transporten (met een lengte tot 75 meter) die veelal in de nacht uitgevoerd zullen vinden. Leudal Energie werkt hierbij samen met Windpark Egchelse Heide, en de transportroutes zijn ook hetzelfde. Ondanks onze aandacht voor de omgeving en de nachtelijke transporten kunt u mogelijk (verkeers-)overlast ondervinden vanwege deze transporten. Om die reden informeren wij u rechtstreeks met deze mededeling.

In de dagen voorafgaand aan het eerste transport zullen mogelijk wegwerkzaamheden plaats hebben, ter voorbereiding van de transporten; denk aan het los maken van borden, en trottoirbanden, het aanleggen van tijdelijke routes met staalplaten etc.

Wat gebeurt er vanaf maandag 15 maart 2021?

Uitvoerder: Enercon transporten.

Werkzaamheden: transporten van de grote onderdelen van de windturbines, de wieken en mastdelen (buizen) vanuit de N280, via Neer en door naar de Heldenseweg.

Start werkzaamheden:

5 turbines Windpark Egchelse Heide: maandag 15 maart 2021

3 turbines Windpark De Kookepan, Leudal Energie: maandag 29 maart 2021

Laatste transport is voorzien per half juni 2021

Volg de voortgang van de bouw op ons Youtubekanaal :

Route Turbineonderdelen

 

Route turbineonderdelen

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vragen over uw energierekening?


Aanpassen voorschotbedrag

Betalingsregeling

Bel direct met de backoffice van Leudal Energie|OM   : 0475 227038

 

Algemene vragen over onze energielevering  en overstappen:  bel  0475 820333

 

 

Energiebesparen?

Gratis webinars : Eenvoudig energie besparen , waarom niet? Isolatie ,Zonnepanelen , Warmtepomp of nog even niet?

KIJK NU GRATIS DE VIER WEBINARS OP DUURZAAMLEUDAL.NL

Gedurende telkens een half uur nemen we u mee in de vele mogelijkheden om zelf energie te besparen of op te wekken.

Team energiecoaches Leudal Energie