Vanuit diverse hoeken komt vaker een pleidooi om onze toekomstige energie voorziening  te realiseren door het bouwen van kernenergie centrales. Er wordt namelijk gesteld dat kernenergie geen/weinig CO₂ uitstoot heeft.

CO en opwarming van de aarde.

Vaak wordt kernenergie gepromoot omdat het geen CO₂ zou uitstoten en dus niet zou bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Bij kernenergie draagt de mijnbouw als meeste bij aan de CO₂ uitstoot.

De kwaliteit van het gewonnen uranium varieert, voor de verrijking is veel energie nodig is, vaak wordt hiervoor fossiele CO₂ uitstotende energie gebruikt.

Het herstellen van het vernielde landschap draagt bij.

De ontmanteling draagt uiteraard ook bij aan de CO₂ uitstoot.

Het afval heeft nergens ter wereld een definitieve opslagplaats, dus zal het vele malen verplaatst moeten worden. Met als gevolg CO₂ uitstoot.

Een opsomming afkomstig van diverse bronnen zoals KIVI, Wise, Financieel Dagblad, Wim Turkenburg en diverse persberichten geven ons meer objectieve informatie.

Conclusie: op dit moment vormt kernenergie geen verstandige bijdrage aan het verminderen van de CO₂  uitstoot.

Lees hieronder nog meer argumenten.

 

De financiële kant:

Kern energie is extreem duur:

-de in 2005 gestarte bouw van de Finse kern centrale de Olkiluoto 3 zou volgens planning 4 jaar duren en een investering vergen van 2,5 miljard euro. In 2006 werden de kosten bijgesteld naar 6,6 miljard. Enkele jaren geleden bleken de kosten 11 miljard te bedragen. De nieuwste verwachtingen zijn dat de centrale in 2019 gaat leveren.

-In Frankrijk Flamanville een soortgelijk verhaal zou eerst 3,5 miljard kosten. Die kosten lopen op naar 10,5 miljard. Er zijn echter serieuze problemen met een aantal cruciale onderdelen. Het is de vraag of deze centrale ooit gaat leveren.

-In 2017 werd de bouw gestart van twee nieuwe kerncentrales in South Carolina USA. De bouw is echter gestaakt nadat er al 9 miljard in was geïnvesteerd. Door de kosten overschrijding zijn de bouwbedrijven failliet gegaan.

-De Britse Hinkley Point kerncentrale staat gepland voor een bedrag van 24 miljard euro. Hierbij verstrekt de Britse regering ca. 40 miljard Euro subsidie gedurende 35 jaar stroomlevering. Dit komt neer op ruim €100 per megawattuur terwijl de huidige marktprijs ca. €45 per megaWattuur bedraagt. Daar tegenover staat dat Zonne energie ca. €45/MWh kost en wind energie ca. €60/MWh

-De ontmanteling van kerncentrales: In Frankrijk staan ca. 58 reactoren kerncentrales. Voor de ontmanteling heeft Frankrijk 23 miljard opzij gezet. Dit blijkt veel te weinig. De belastingbetaler zal ervoor moeten opdraaien.

-In Het verenigd koninkrijk heeft de Britse Nucleaire Ontmantelingsautoriteit (NDA) becijferd dat de ontmanteling van 17 centrales tussen de €109 en  €250 miljard gaat kosten gedurende de komende 120 jaar.

De veiligheid van Kerncentrales:

Met enige regelmaat zijn er rampen door het gebruik van kernenergie. Dat hierdoor ontzettend veel menselijk leed is veroorzaakt doordat mensen hun hele hebben en houden moeten achterlaten behoeft geen verdere toelichting.

Three Miles Island

Tsjernobyl

Fukushima

Kunnen kerncentrales en de gevolgen van een kernramp verzekerd worden?

Nee! In iedere polis staat dat de kosten ten gevolge van een nucleaire ramp niet gedekt worden.

Kernafval

Het volume is niet het grootste probleem maar de intensiteit van de straling.

Door de stralings halveringstijd van meer dan honderdduizend jaar van sommige afval producten kun je kernafval onmogelijk verantwoord en veilig opbergen voor toekomstige generaties. In Duitsland dacht men in zoutkoepels kernafval te kunnen opbergen maar o.a. voor de gevolgen op het drinkwater heeft men het afval weer moeten opgraven.

Het winnen van Uranium de grondstof voor kernenergie

Op de meeste plaatsen waar Uranium wordt gewonnen is de concentratie uiterst laag. Dit betekent dat er enorme landschappen vernield worden voor de winning. Met enorme trucks die veel CO₂ uitstoten worden de grond massa’s getransporteerd voor verdere verwerking. In Namibië worden werknemers in deze winplaatsen gemiddeld slechts ca. 45 jaar oud.

De bijdrage van Kernenergie aan de energie voorziening.

10 jaar geleden was de bijdrage van kernenergie aan de wereldenergievoorziening nog 7% nu is dat nog maar 4,5%

Kernwapens.

Kerncentrales worden gebruikt voor de productie van kernwapens.

De situatie in Nederland.

In petten hebben we een rector voor o.a. medische doeleinden. Wanneer je denkt dat het in een beschaafd land als Nederland wel goed geregeld zal zijn dan blijkt het tegendeel waar te zijn.

Onlangs bleek dat het kernafval op onverantwoorde wijze was opgeslagen door de NRG. Het was niet meer duidelijk in welk vat hoog laag of middel radioactief afval zit. De geschatte kosten van €117 worden op de gemeenschap afgewenteld.

In Zeeland draait de kerncentrale in Borsele met een jaarlijks verlies van ca. €600 miljoen.

 

 

OM | COLLECTIEF VERANDERT DE ENERGIEMARKT VAN ONDEROP

Met nieuwe energie. Een nieuwe manier van denken. Voor de groene generatie.


De Duurzame Energie Unie, het grootste energiecollectief van het land - al 2 jaar op rij verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland - is sinds maandag 2 oktober om gegaan naar een nieuwe marktpropositie: om | nieuwe energie. Met een vooruitstrevende strategie wordt gericht op het maximaal betrekken van burgers binnen de energietransitie in Nederland. Bij om zijn zij samen eigenaar van de gehele energieketen. Het gaat het energiecollectief om maatschappelijke winst: om de zeggenschap over energie terug te brengen bij de burgers die als klanten ook mede-eigenaren worden.
 

Een succesvolle overstap naar een volledig duurzame energievoorziening in Nederland is afhankelijk van de bereidheid van burgers om grijs te verruilen voor groen en geïmporteerde energie te verruilen voor stroom van Nederlandse bodem. Met de merknaam om en slogan ‘nieuwe energie’ start het energiecollectief samen met haar 35 lokale coöperaties een nieuwe burgerbeweging. Suus is al om!

Suus = om! En jij?

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031

Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer afgelopen januari nog dat de salderingsregeling gehandhaafd zou blijven tot ten minste 1 januari 2021.

Op die datum zou een nieuwe regeling – de terugleversubsidie – van start moeten gaan. Afgelopen januari meldde de minister echter dat diverse partijen hem hadden gewezen op substantiële bezwaren tegen de invoering van de terugleversubsidie. Zo noemde Eneco de terugleversubsidie een administratieve draak en trok het energiebedrijf zijn steun voor de terugleversubsidie in. Met de keuze van minister Wiebes om de salderingsregeling te handhaven, is de invoering van de terugleversubsidie definitief van de baan.

Lees meer...
 

tweede kamer

(foto: rijksoverheid)

Eind 2015 werden de basisscholen De Neerakker in Heythuysen en De Leerlingst in Haelen voorzien van zonnepanelen. Deze installaties waren mogelijk dankzij de medewerking van schoolbestuur SPOLT en Leudal Energie en mede gefinancierd door provincie Limburg, Rabobank Peel, Maas en Leudal, en gemeente Leudal. Het resterende bedrag hebben de leden van Leudal Energie en ouders van de kinderen bij elkaar gebracht. 

Nu de installaties bijna een jaar in gebruik zijn is het tijd om eens terug te kijgen hoe deze zonnepanelen installaties op beide scholen hebben grepresteerd. Het is altijd even spannend om te meten hoe een eerste jaar verloopt. De meetgegevens zijn verkregen via het SolarEdge Systeem. De waardes van de Bruto Productiemeters kunnen hiervan afwijken.

Ondanks dat de meting, aangaande de Leerlingst, nog geen volledig jaar betreft, zijn de volgende prestaties gemeten:

De Leerlingst:
In bedrijf vanaf 17 december 2015. Gemeten van 17 dec. 2015 t/m 29 nov. 2016 bedraagt de productie 60.040 kWh.

De Neerakker:
Ook de Neerakker heeft de verwachtingen ruimschoots gehaald.
In bedrijf vanaf 23 november 2015. Gemeten van 23 nov. 2015 t/m 29 nov. 2016 bedraagt de productie 63.500 kWh.

De verwachting was dat beide installaties ongeveer 54.000 kWh zouden opwekken in bovengenoemde periodes. 

We kunnen dus concluderen dat de beide installaties, die geleverd zijn door CV MiddenLimburg/ZonDirect, uitstekend gepresteerd hebben.

 

2016 Drone Neerakker bewerkt

De installatie op B.S. De Neerakker in Heythuysen