Om het milieu te verbeteren, energie-kosten te verlagen, advies te krijgen op energie gebied en zelf energie op te wekken.

 

U kunt dan gebruik maken van de projecten en acties die Leudal Energie onganiseert. Als lid heeft u ook inspraak en kunt u ideeën aandragen. We zullen in de toekomst nog verschillende acties organiseren gericht op advisering, ontzorging en financieel voordeel!

 

 

Tot u of Leudal Energie het lidmaatschap opzegt blijft u lid. Uw lidmaatschapsbijdrage is € 10 per jaar . Opzeggen moet schriftelijk, minimaal twee maanden voor 31 december van dat jaar. U hoeft dus niet ieder jaar opnieuw lid te worden.

Leden die tot en met 2017 lid zijn geworden met een eenmalige contributie van € 50  zijn vanaf 2018 nog 4 jaren vrijgesteld van contributie.