Op deze pagina stelt het bestuur zich voor en vertellen zij waarom ze actief zijn voor Leudal Energie.

 

Joost van Beek, voorzitter

Joost van Beek 2013 foto

Ik ben al vele jaren actief bezig met het onderwerp duurzaamheid en vind het belangrijk dat we bewust zijn van de wereld om ons heen en dat we daar op een goede manier mee omgaan. Duurzame ontwikkeling op het gebied van energie, grondstoffen en voedsel is voor mij dan ook een vanzelfsprekendheid. Toekomstige generaties hebben net zoveel recht op een gezonde aarde waarin mensen, het milieu en de  economie niet in gevaar komen. Ik doe mijn best om duurzaamheid zoveel
mogelijk te integreren in het leven.
De Energiecoöperatie Leudal richt zich heel breed op duurzame energie,zowel in de vorm van energiebesparing alsmede het inzetten van duurzame  energiebronnen zoals zonnepanelen. Die hebben we al sinds 2002 en inmiddels liggen er 34 stuks op ons dak. Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, het is eigenlijk niet bij te houden en de juiste keuzes te maken. Via de Energiecoöperatie wil ik me inzetten om daarbij te helpen en om zo heel Leudal zo duurzaam  mogelijk te maken.

       

 

Nico van Deursen, penningmeester

In mijn werkzame leven ben ik altijd bezig geweest met boekhouding en controlling.

De laatste vijftien jaar ben nadrukkelijk betrokken geraakt bij beheer en onderhoud van gebouwen. Energietransitie is ook hier een actueel onderwerp.

Als gebruiker/beheerder van Aardwarmte-, warmtepomp- en zonne-energie-installaties ben ik al jaren bezig met de nieuwe vormen van energie. Het is daarom ook een uitdaging nu aan de leverancierskant van deze nieuwe vormen van energie te mogen ondersteunen.

Ik hoop en verwacht dat ik met men kennis en ervaring als penningmeester een toegevoegde waarde kan zijn voor Leudal Energie.


Nico van Deursen

 

 

 

 

 

Wim Geelen, bestuurslid

Foto Wim mrt 2012

 

In 2013 ben ik direct lid geworden van Leudal Energie. Dit omdat ik al jaren zelf bezig ben met energiebesparing en opwekking met zonnepanelen. Ook heb ik als een van de eersten een ELGA warmtepomp geïnstalleerd. Met mijn technische achtergrond en marketing ervaring bij Essent en Sprankle hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan Leudal Energie. Vanaf 2014 ben ik aan de slag gegaan om energielevering van lokale groene energie via Leudal Energie mogelijk te maken. Verder ben ik in 2017 toegetreden tot het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dick Hommen, secretaris
 Dicl Hommen

In november 2016 ben ik bestuurslid geworden bij Leudal Energie, omdat ik van mening ben dat we op een meer verantwoorde manier moeten omgaan met onze aarde. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal zo snel mogelijk uitgebannen moeten worden. Leudal Energie zet zich op lokaal – Leudal – niveau hiervoor in d.m.v. het stimuleren van het opwekken van electriciteit  op basis van zonne- en windkracht en activiteiten gericht op het besparen van energie.

Na het zien van de documentaire Before the Flood voel ik me helemaal gemotiveerd om me hiervoor in te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Dings , bestuurslid

Hans Dings 1

 

Als je jong bent lijkt alles oneindig en vanzelfsprekend. Naarmate je ouder wordt en de levenswijsheid toeneemt, besef je hoe uniek de aarde is die wij met z'n allen bewonen (beter gezegd "uitwonen"). Dan groeit langzaam het besef dat het moet veranderen willen onze volgende generaties ook nog van deze mooie planeet kunnen genieten. Daar wil ik op mijn manier mijn steentje aan bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld door op mijn wandelingen tenminste een stuk zwerfafvalop te rapen en op te ruimen, door zonnepanelen aan te schaffen en nu ook door deel uit te maken van het bestuur van Leudal Energie: een enthousiaste club mensen die zich met name lokaal bezig houdt met duurzame energie en alles wat daarmee te maken heeft. Tot nu toe al veel bereikt maar nog veel meer te bereiken! En dat kan alleen samen!

 

 

Har Geenen, adviseur bestuur

voorzitter

Zoals u wellicht weet ben ik initiatiefnemer van windpark Neer. Ik ben hier lang geleden mee begonnen omdat ik vond dat ook in deze streek duurzame (wind)energie opwekt moest en kon worden. Wil er een toekomst zijn voor onze kinderen dan zullen we gebruik moeten maken van oneindige duurzame energie bronnen. Het verbranden van in miljoenen jaren opgebouwde fossiele brandstoffen in amper 200 jaar lijdt nu al tot onaanvaardbare milieurisico’s.

Helaas is het niet gelukt om een coöperatie mede eigenaar te maken van het huidige windpark om de simpele reden dat die er toen nog niet was. Het is van groot belang dat we de onmisbare energievoorziening zelf in handen gaan krijgen en niet afhankelijk zijn van grote buitenlandse spelers zoals RWE en Vattenfal. Ik weet zeker dat als we dat samen willen, het mogelijk is om in onze regio zelf duurzame energie op te wekken en ook af te zetten. Dit kan volgens mij het beste door een lokaal energiebedrijf op te zetten. De vorm die hierbij het beste past is de coöperatie, iedereen kan lid worden, het is lokaal en we beslissen samen welke kant het opgaat.

Daarom zet ik mij in om van Leudal Energie een succes te maken, samen met de andere 300 lokale energie coöperaties in Nederland!