Leudal Energie houdt drukbezochte Ledenvergadering!Ruim 80 mensen waren op woensdag 14 november 2018 aanwezig in de Haammaeker in Neer voor alweer de elfde Algemene Ledenvergadering van de lokale energiecoöperatie Leudal Energie.

Naast een kort overzicht van de belangrijkste successen tot nog toe was de vergadering vooral gewijd aan de voortgang van de ontwikkeling van Burger Windpark De Kookepan.

Projectleider Van der Stappen vertelde over de stand van zaken tot nog toe en hij legde uit dat de verwachting is om tegen de zomer van 2019 het plan financieel rond te hebben en de turbines te kunnen bestellen.
De bouw wordt dan verwacht in 2020.

Projectleider Geenen gaf een toelichting op het Financiële Model. Hierbij werd duidelijk dat de exploitatie meer dan voldoende winstgevend zal worden om rente en aflossing van zowel de leningen van de bank als ook van de leden tijdig te kunnen voldoen.
Bovendien resteert er dan nog een mooi rendement voor de coöperatie die hiermee de energietransitie in Leudal een flinke injectie kan geven.
Dit wil de coöperatie doen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van zonneparken maar ook energiebesparingsprojecten voor inwoners van Leudal.


Algemene ledenvergadering Leudal Energie


De vergadering mandateerde het bestuur om:

  • De investering te doen die nodig is voor het windpark
  • De bankfinanciering binnen bepaalde marges te regelen

Verder werden er afspraken gemaakt over de hoogte van het eigen vermogen; dit is het geld dat de leden investeren in het windpark.

Tot slot werden het zogenaamde Informatiememorandum en de participatievoorwaarden vastgesteld.
Als laatste werd Hans Dings benoemd als nieuw bestuurslid.