Zaterdag 19 mei 2018

'Algemene Leden Vergadering'

 

Aanvang 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Businesscentrum Leudal -  Markt 6, 6088 BP  ROGGEL

 

AGENDA 

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda en ingekomen stukken.
 2. Goedkeuring en vaststelling verslag van de ALV van 24 oktober 2017 (concept volgt spoedig).
 3. Jaarverslag + financiële verslaglegging 2017 over:

         *  Jaarrekening 2017 van Leudal Energie;

        *  Jaarrekening 2017 van Leudal Energie Levering BV;

        *  Jaarrekening 2017 van Burgerwindpark De Kookepan BV.

           De financiële overzichten worden nog voor de ALV toegezonden.

 1. Verslag Kascommissie 2017.
 2. Décharge bestuur.
 3. Verkiezing / benoeming nieuwe Kascommissie.
 4. Bestemming resultaat 2017.
 5. Vaststellen begroting 2018.
 6. Voorstel vaststelling rendement op leningen "Zon op School".
 7. Goedkeuring aanpassing van het participatiereglement i.v.m.projecten Windpark "De Kookepan" en "Collectieve Zonnestroom / PostCodeRoos". Ook hierover krijgt u voor de ALV nadere informatie toegestuurd.
 1. Inmiddels is het deze maand vijf jaar geleden dat Leudal Energie als coöperatie is opgericht. Volgens het schema is bestuurslid Tjeu Vestjens nu aftredend. Tjeu stelt zich weer beschikbaar. We zouden het aantal bestuursleden graag weer op het maximale aantal van zeven brengen en daarom worden leden opgeroepen om zich als kandidaat-bestuurslid te melden. Vooral de dames worden daartoe van harte uitgenodigd. Indien er meer kandidaten zijn dan "bestuurszetels", dan wordt er gestemd.
 2. Stand van zaken "majeur" project Windpark "De Kookepan".
 3. Stand van zaken "majeur" project "Collectieve Zonnestroom" op het gemeentehuis ten behoeve van de inwoners van Leudal (PostCodeRoosproject).
 4. Rondvraag en sluiting (beoogd einde: 12:00 uur).

We rekenen op een hoge opkomst.

U bent formeel niet verplicht om u aan te melden voor de ALV. Dat wordt echter wel zeer op prijs gesteld, vanwege de verdere voorbereiding en de verzorging van koffie, thee, enz. Gelieve u daarom bij voorkeur uiterlijk op maandag 14 mei 2018 aan te melden via een antwoord op deze mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..