Aan informatie die door Leudal Energie op deze website wordt geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend en bovendien kan Leudal Energie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiƫren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Leudal Energie en met bronvermelding.

1. Welke persoonlijke informatie wordt er van bezoekers via het contactformulier/(aankomende) leden gevraagd?

 

Wij vragen naam en e-mailadres van personen die een vraag stellen.Van personen die lid willen worden vragen wij om naam; voorletters; roepnaam;  geboortedatum; adres;  postcode;  woonplaats; IBAN rekeningnummer en het e-mailadres. Daarnaast een handtekening ter bevestiging. 

 

2. Hoe wordt deze informatie gebruikt?

 

De informatie via het contactformulier wordt enkel gebruikt voor het beantwoorden van de vraag. De informatie van leden komt op onze ledenlijst terecht. Op deze manier kunnen wij contact opnemen met onze leden. In de toekomst zal er ook een nieuwsbrief verstuurd worden, hiervoor kan men zich altijd afmelden.

 

3. Hoe wordt deze informatie doorgestuurd?

 

De informatie van het contactformulier komt direct binnen op ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. adres terecht, waar iemand van de actieve leden uw vraag zal beantwoorden. De informatie van leden komt direct terecht bij onze penningmeester die het lidmaatschap definitief maakt. De ledeninformatie zal vervolgens in het bestand komen van onze secretaris.

 

4. Hoe kunnen de gegevens veranderd of gewijzigd worden?

 

U kunt wijziging van persoonsgegevens doorgeven aan onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

5. Hoe kunt u zich afmelden?

 

Ook dit kan via onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacy Policy Leudal Energie


Leudal Energie (verder LE) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.