Leudal Energie is een lokale en duurzame energiecoöperatie in de gemeente Leudal (Limburg).
 
Wij geloven in het duurzaam opwekken van energie, waarbij CO2 uitstoot tot een minimum wordt beperkt om zo bij te dragen aan een beter milieu.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen duurzame energie kunnen produceren en leveren tegen concurrerende tarieven in vergelijking tot fossiele energie.

Leudal Energie streeft ernaar om in 2025 20% van alle huishoudens in de gemeente Leudal te voorzien van lokaal geproduceerde duurzame energie.

 

Wat heeft LE de afgelopen jaren bereikt?

We hebben door middel van informatieve bijeenkomsten over onder andere zonne-energie, energiebesparing en elektrisch rijden, bijgedragen aan de bewustwording rond de energietransitie in Leudal.

Ook zijn er bij Leudal Energie verschillende werkgroepen ontstaan die een breed aanbod van activiteiten hebben ontplooid.

 

  1. De werkgroep Leudal zoekt Zon

 

Deze werkgroep heeft van 2013 tot 2017 jaarlijks twee tot vier avonden verspreid over heel Leudal gehouden over de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen op daken van woningeigenaren. Gemiddeld werden deze avonden bezocht door veertig personen.

Deelnemers werden geïnformeerd over mogelijkheden en de installateurs die wij op basis van een programma van eisen hadden geselecteerd.

Mensen die lid werden, kregen van ons onafhankelijk advies door onze deskundige. Denk aan: beoordeling dak- beoordeling offertes e.d.

In totaal werden op 12 bijeenkomsten meer dan 400 personen bereikt waarvan tientallen zijn overgegaan tot aanschaf. Leudal staat, mede door onze coöperatie, in Limburg in de top 3 van gemeenten met de meest zonnepanelen.

 

  1. De werkgroep Zon op School

 

Deze werkgroep ging i.s.m. Spolt  in 2014 aan de slag met het onderzoek naar mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op schooldaken en zo de scholen duurzamer te maken. Bij dit project hadden leden van LE voor het eerst de mogelijkheid om in een eigen duurzame energie opwekinstallatie te investeren. Het verwachtte rendement ligt tussen de 3 en 5% per jaar.

Uiteindelijk werden de 2 grootste scholen geselecteerd en na veel voorbereiding werden eind 2015 op beide scholen ruim 200 panelen geplaatst die op elke school ongeveer 60.000 kWh opwekken. Inmiddels draaien de installaties 2 jaar naar ieders tevredenheid.

 

  1. De werkgroep LEDdal

 

In 2015 werd deze werkgroep actief met een door hen ontwikkelde lichtscan voor MKB bedrijven waarmee duidelijk wordt wat het energieverbruik van de verlichting is en wat er door vervanging met LED bespaart kan worden en wat de terugverdientijd is.

Inmiddels zijn er tientallen bedrijven in Leudal bezocht en zijn er duizenden LED lampen, spots en LED tubes geplaatst

.

  1. De Energiecoach

 

Deze werkgroep is actief vanaf 2015 en zorgt middels Energiescans van woningen  voor onafhankelijk advies betreffende energiebesparing en opwekking. Ook hiervoor zijn in 2015 en 2016 een aantal info bijeenkomsten georganiseerd. Eerst gericht op het brede publiek maar later specifiek op bewoners van woningen ouder dan 1985. Met name via deze avonden maar ook rechtstreeks zijn inmiddels door onze 2 deskundige Energie coaches tientallen energiescans van particuliere woningen verricht. Dit heeft vervolgens weer geleid tot investeringen in zonnepanelen of isolatie.

 

  1. De werkgroep Energielevering

 

Na een jaar van plannen maken startte eind 2015 het project Energie levering. Doel is om lokaal opgewekte energie ook weer lokaal af te zetten aan burgers en bedrijven. Hiervoor werkt Leudal Energie samen met een landelijke coöperatie (SamenOm) waarbij ruim 50 lokale energie coöperaties zijn aangesloten. Zij doen voor ons de back office terwijl wij zelf de klantencontacten doen.

Inmiddels zijn er een aantal bedrijven en instellingen die via Leudal Energie=OM energie geleverd krijgen. Dit zijn o.a.  De Gemeente Leudal (deels) , Geelen Counterflow, Biologische tuinderij “De Waog”, Peeters-Mertens biologische boer en het Bezoekerscentrum Leudal te Haelen.

 

  1. De werkgroep Collectieve Zonnestroom uit Leudal

 

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang voor het eerste project waarbij particulieren die zelf geen zonnepanelen op hun dak willen of kunnen plaatsen samen op het dak van een ander deze panelen kunnen plaatsen.

Inmiddels is de eerste postcoderoos gerealiseerd op het dak van biologische tuinder Boer Wiel ( De Waog in Neer)

 

  1. De werkgroep De Kookepan

Onder deze naam wordt een nieuw windpark voorbereid waaraan de gemeente inmiddels zijn medewerking heeft toegezegd. Bij doorgang kunnen straks onze (nieuwe) leden mee investeren en een mooi rendement halen van tussen de 4 en 6% per jaar.

Bovendien kunnen we de winst van het windpark inzetten om de energietransitie in Leudal verder te versnellen.

 In 2021 werd een coöperatief windpark gebouwd dat voor 9000 huishoudens energie produceert.