Het doel van de actie Leudal Zoekt Zon is om de opwekking van schone duurzame energie middels zonnepanelen te promoten.Vanaf de start van Leudal Energie in 2013 is de actie Leudal Zoekt Zon in gang gezet. Doordat er veel expertise binnen de werkgroep Leudal Zoekt Zon aanwezig is, wordt er des- kundig advies geleverd op het gebied van zonnepanelen-installaties aan burgers en bedrijven. Honderden personen hebben de voorlichtingsavonden over zonnepanelen bezocht in de voorbije jaren en dit heeft veel mensen doen besluiten om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. De door Leudal Energie geselecteerde installateurs hebben tientallen daken voorzien van Zonnepanelen. Het totaal vermogen aan zonne-energie dat door deze actie is geïnstalleerd sinds 2013 bedraagt ca. 350.000Wp.

Omdat Leudal Energie energiebesparing als een van de speerpunten heeft, is vanaf 2017 Leudal Zoekt Zon opgenomen in het programma van de E-Coach. De Energie- Coaches zullen tijdens de voorlichtingsavonden en huisbezoeken uiteraard de mogelijkheid aan de orde stellen om een zonnepanelen-installatie te laten installeren, waarbij de expertise die binnen Leudal Energie aanwezig is geraadpleegd kan worden. In de loop van 2018 zullen er weer info avonden georganiseerd worden door de Energie Coaches. Ook zal er dan speciale aandacht besteed worden aan het mogelijk maken van energiebesparingsmaatregelen voor mensen met een smalle beurs.