Het doel van de actie Leudal Zoekt Zon is om de opwekking van schone duurzame energie middels zonnepanelen te promoten.
Vanaf de start van Leudal Energie in 2013 is de actie Leudal Zoekt Zon in gang gezet. Doordat er veel expertise binnen de de coöperatie aanwezig is, wordt er deskundig advies geleverd op het gebied van zonnepanelen-installaties aan burgers en bedrijven. Honderden personen hebben de voorlichtingsavonden over zonnepanelen bezocht in de voorbije jaren en dit heeft veel mensen doen besluiten om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. De door Leudal Energie geselecteerde installateurs hebben tientallen daken voorzien van Zonnepanelen.

 

bannergroot2

 

Omdat Leudal Energie energiebesparing als een van de speerpunten heeft, is vanaf 2017 het "Leudal Zoekt Zon"-project opgenomen in het programma van de Energie-Coach. De Energie- Coaches zullen tijdens de voorlichtingsavonden en huisbezoeken naast de besparingsmogelijkheden uiteraard de mogelijkheid aan de orde stellen om een zonnepanelen-installatie te laten installeren, waarbij de expertise die binnen Leudal Energie aanwezig is geraadpleegd kan worden. In de loop van 2020 zullen er weer info avonden georganiseerd worden door de Energie Coaches. Ook zal er dan speciale aandacht besteed worden aan het mogelijk maken van energiebesparingsmaatregelen voor mensen met een smalle beurs.

Wilt u een onafhankelijk advies voor uw woning?  Vraag dan hier een bezoek van een Energie-coach aan.