Zon op School

Basisscholen De Leerlingst en De Neerakker nemen zonnepanelen in gebruik

Met het verbinden van een stekker tussen de zonnepaneleninstallatie en een feestelijke verlichting op vrijdag 22 januari 2016 zijn de twee installaties op basisschool De Leerlingst in Haelen en De Neerakker in Heythuysen officieel in gebruik genomen. De twee scholen worden vanaf nu voor een groot deel voorzien van stroom die lokaal en duurzaam geproduceerd is.

Al meteen bij de oprichting van Leudal Energie in 2013 was het een wens om alle basisscholen in Leudal te voorzien van een pv-installatie. Ruim een jaar geleden is Leudal Energie daadwerkelijk gestart met de uitvoering van de plannen. Ook schoolbestuur SPOLT was van meet af aan erg enthousiast. Omdat het rendement bij basisschool De Neerakker in Heythuysen en De Leerlingst in Haelen het grootst is, is gekozen om allereerst de daken van deze twee scholen te voorzien van zonnepanelen.
Beide installaties hebben een vermogen van 60.000 Wp (Watt piek) en bestaan elk uit 204 panelen. Dit zijn op moment van plaatsing de grootste installaties op scholen in Limburg. Het betekent dat per school ruim de helft van de totale stroomvoorziening via de installatie wordt opgewekt en is vergelijkbaar met het stroomverbruik van 15 huishoudens.

In de nabije toekomst wil Leudal Energie ook andere basisscholen in de andere kernen van de gemeente van zonnepanelen voorzien. Vanwege de gedaalde energieprijzen wordt nu eerst opnieuw bekeken of deze kleinere installaties ook voldoende rendement leveren voor alle betrokkenen.

Leudal Energie ontzorgt de school. Dat wil zeggen dat wij het plan gemaakt hebben, de uitvoering doen en 15 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de installatie. Hierna wordt de pv-installatie eigendom van de school. Verder verzorgen wij op de scholen educatie rond het thema duurzame energie. Wij doen dit alles omdat wij duurzame energie willen stimuleren en dat kan het beste door de schoolkinderen en hun ouders te laten zien wat de mogelijkheden ervan zijn. 

Via een programma van eisen is een installateur geselecteerd die de installaties heeft aangebracht. Dit is de firma Kersten uit Heythuysen. De installaties hebben een vermogen van 60.000Wp en betreffen elk 240 panelen. De installateur garandeert een minimum opbrengst van de panelen over de gehele periode van 15 jaar. De productie van een installatie is ± 54.000KWh per jaar en staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 15 huishoudens. Dit is ruim de helft van het verbruik van de school.

Wat kosten deze installaties?

De totale investering voor de twee installaties bedroegen ± €160.000. Provincie Limburg, gemeente Leudal en Rabobank hebben hiervoor subsidies verstrekt. Het resterende deel komt via leningen van ouders van de kinderen en leden van Leudal Energie (ca. € 40.000) en van de bank. De investering is mogelijk en rendabel door de vaste vergoeding die stichting SPOLT (waar de twee scholen onder vallen) betaalt, aangevuld met SDE subsidie van de rijksoverheid en subsidie van de provincie Limburg.
Voor de beide installaties waren geen vergunningen noodzakelijk.

De installaties zijn elektrisch achter de meter van de school aangesloten. Voor Leudal Energie blijft jaarlijks -na aftrek van belasting en aflossing van de leningen- een rendement over. Vooraf was dit berekend op ca € 2.065. De verwachting is dat dit vanwege de gedaalde energieprijzen lager zal zijn. Met dit geld kunnen nieuwe duurzame projecten ondersteund worden waarover de leden van Leudal Energie zelf kunnen beslissen.


Voor nadere vragen kunt u telefonisch contact opnemen met onze werkgroepleden Har Geenen tel. 06 106 87 536 of Jan Vossen tel. 06 466 17 673.

Eerste paneellegging op basisschool De Neerakker  in Heythuysen, november 2015
door Arno Gubbels (SPOLT), Tineke Lenaerts (De Neerakker), Ralf Maes (Spolt) 
en Har Geenen (Leudal Energie). 
Door middel van een lichtslang werd symbolisch de verbinding tot stand gebracht 
tussen de zonnepanelen en de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.