Windpark De Kookepan

Samen onze eigen energie opwekken. Doe mee! 

Leudal Energie heeft het initiatief genomen om een compleet windpark te ontwikkelen: Windpark De Kookepan. Het wordt nu voor alle inwoners van Leudal mogelijk om te profiteren van windenergie: participeren met rendement en zelf afnemen van deze goedkope en duurzame stroom. Zo werken we in Leudal samen aan de energietransitie. En houden we er ook geld aan over! Dus wat houdt u tegen om mee te doen?

Windpark De Kookepan wordt met instemming van de Gemeente Leudal en vier bevriende energiecoöperaties,  Zuidenwind, Peel Energie, Newecoop en Weert Energie die samenwerken in Rescoop Limburg, ontwikkeld in het gebied ten Noordwesten van het dorp Neer. De ontwikkeling gebeurt in eigen beheer. Hierdoor zijn de kosten lager en  vloeien de uitgaven niet weg uit de regio.

Locatie: Heldenseweg vanuit Neer

Wilt u participeren in dit park, dan moet u eerst lid worden van Leudal Energie. Dat is zeer gemakkelijk: Klik hier.

Met het lidmaatschap kunt u uw voordeel genieten van alle aangeboden diensten van de coöperatie. Verder heeft u toegang tot diverse evenementen en de jaarlijkse ledenvergadering, en  ontvangt u onze nieuwsbrief.

Op 1 januari 2019 waren er voldoende aanmeldingen waarmee het benodigde eigen vermogen voor  de financiering van het windpark gedekt kan worden. 

U kunt zich wel nog opgeven voor een wachtlijst, die gebruikt zal worden voor eventuele aanvulling op financiering van De Kookepan of voor toekomstige wind- of zonnepark ontwikkeling.

De locatie.

Bij de locatiekeuze is als uitgangspunt gekozen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg én het bestaande windpark Neer. Er is maximaal rekening gehouden met uitsluitingsgebieden, bv. natuurgebieden en woonkernen. Dit leverde als meest geschikte locatie voor windenergie op de locatie Kookepan. Het gebied De Kookepan is gelegen ten zuiden van het afwateringskanaal,  ten westen van de Napoleonsweg bij Neer en ten noordwesten van de buurt De Kappert. In het westen vormt de Heideweg de grens. Het ligt ongeveer 2,5 km afstand ten zuiden van het huidige windpark Neer.
Het betreft hier een agrarisch gebied met verspreid liggende bospercelen. Op deze locatie komen drie windmolens. De drie turbines worden in een lijnopstelling geplaatst.