Windpark de Kookepan, Nieuws

Geluidsonderzoek door LBP | Sight in opdracht van Gemeente Leudal

2m

De Gemeente Leudal heeft geluidsmetingen laten uitvoeren bij Windpark De Kookepan en concludeert dat de molens minder geluid maken dan volgens de vergunning mag.

Sinds oktober 2021 produceren de windturbines van ons Windpark De Kookepan, groene stroom. Omdat de windmolens ruim een jaar draaiden, heeft de Gemeente Leudal in januari 2023 besloten een controlemeting te laten doen van de geluidemissie van de molens. Ook waren er enkele klachten binnen gekomen van omwonenden.

Het  gerenommeerde adviesbureau, LBP I Sight, heeft in maart 2023 onderzoek verricht volgens de  Europese IEC61400-11 én conform het strengere  ‘Nederlandse Reken- en meetvoorschrift windturbines van de Activiteitenregeling milieubeheer’. Het bureau komt in de rapportage ‘Controlemetingen geluid Windpark De Kookepan in Neer’ tot de volgende conclusie:

‘Het gemeten geluidvermogen niveau is voor de windsnelheden tot en met 11 meter/seconde conform verwachting.’ Bij hogere windsnelheden geldt dit ook voor de molens 1 en 3. Deze turbines, die het dichtst bij woningen liggen, voldoen dus geheel aan de standaardnorm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight en ook aan de in de vergunning gestelde strengere normen.’

Bij turbine 2 (middelste molen De Kookepan) wordt ‘enige tonaliteit’ gemeten in de frequentie 128 á 130 Hertz (een lage toon). Omdat deze tonaliteit alleen bij hoge windsnelheden optreedt is deze niet of nauwelijks hinderlijk in de omgeving door het hogere omgevingsgeluid. Bij turbine 2 is een beperkte hogere waarde voor de geluidemissie gemeten dan de specificaties van de fabrikant. Deze hogere waarde valt echter binnen de meetonnauwkeurigheid en voldoet aan de normen. Energiecoöperatie Leudal Energie is blij met dit resultaat. Het windpark mag dus gewoon doorgaan met het produceren van duurzame groene stroom. De turbines produceren genoeg stroom voor 9.000 gezinnen.

Wordt ook klant van Leudal Energie en gebruik deze 100% duurzame en lokale stroom!