Dit onderzoek is er op gericht onze toekomstige strategie te bepalen voor het werven
van leden en klanten. In de loop van april is er een uitvraag gedaan onder alle leden en
niet-leden waarvan wij de opt-in adressen hebben. Deze enquête is digitaal en is via een
email met een link naar het (anonieme) vragenformulier verzonden.
Deze uitvraag in het kader van een strategieonderzoek wordt uitgevoerd door het externe
bureau MOVODA van Merette Mertens, met ondersteuning van Thieu Hendriks (voormalig
directeur bij Agri Direct) .
Ook de mening van niet-leden is voor ons heel belangrijk.
Ga naar de enquête en vul deze in, onze dank is alvast groot! Als beloning kunt u kiezen voor een shoptegoedkaart van € 10 die bij een dertigtal winkels in Leudal kan worden besteed.

INVULLEN ENQUETE

Wereldbol MOVODA