Algemeen

Collectieve Zonnestroom

4m

Uw eigen dak ongeschikt voor zonnepanelen?

Collectievepanelen

U wilt zelf wel groene stroom opwekken met zonnepanelen, maar…..

  • uw dak is niet geschikt, door ligging of schaduw,
  • u vindt het visueel onaantrekkelijk, of het valt onder monumentenzorg,
  • of de aanleg en beheer worden liever uitbesteed,

…. dan biedt Leudal Energie u de oplossing:

Dan samen op het dak van een ander!

Participanten gezocht voor de 3de postcoderoos in Leudal

Per 1 januari 2021 is de eerste postcoderoos op “De Waog” in Neer een feit geworden. Leudal Energie levert hierbij zonnestroom in coöperatief verband.  Twintig huishoudens en een huisartsenpraktijk kopen 15 jaar lang groene stroom in tegen een gereduceerd tarief. Dit alles vanuit de eigen regio Leudal met lokale en coöperatieve betrokkenheid.
Het tweede postcoderoos is ontwikkeld als onderdeel van zonnepark Nunhem. Hier hebben 79 deelnemers ingeschreven.

Met deze ervaring in huis en de overgebleven “interesses in deelname”, heeft Leudal Energie besloten een volgende postcoderoos te gaan ontwikkelen. De postcoderoos omvat een zonnepanelen installatie op een gehuurd en gemeenschappelijk dak. Deze installatie wordt in opdracht van Leudal Energie gebouwd en onderhouden en gefinancierd door de lokale bevolking. De participanten ontvangen hiervoor een prima vergoeding gedurende de looptijd.


Dus, als ..

  • u wilt investeren in uw eigen groene stroom
  • tegen een lucratief rendement
  • en uw eigen dak ongeschikt is voor zonnepanelen

..is dit een unieke en veilige manier om uw stroomprijs gedurende 15 jaar te verlagen.


De Postcoderegeling heeft een looptijd van 15 jaar en valt onder de nieuwe SCE regeling, Subsiedieregeling Cooperatieve Energieopwekking, van de overheid. Deze nieuwe regeling is per 1 april van 2021 ingegaan en bestaat uit de volgende aspecten:

  • de participant wordt lid van de cooperatie, woont in het juiste postcodegebied en investeert in de bouw van de ZP installatie
  • de opbrengst voor de participant bestaat uit de overheidssubsidie, minus beheerskosten, gedurende een periode van 15 jaar. Het verwachte rendement is > 5%.
  • bij verhuizing buiten Leudal behoudt de participant al zijn rechten
  • de administratie voor zowel de participant als de coöperatie is sterk vereenvoudigd.

Huishoudens* en kleinere MKB bedrijven, welke wonen in de postcodes** 6093, 6088, 6095 en 6081 kunnen hun interesse kenbaar maken via een e-mail naar zonopdak@leudalenergie.nl onder vermelding van Postcoderoos en vermelden van naam en postcode.

Een actueel informatiememorandum PCR, de bijbehorende flyer en vraag en antwoord FAQ, zullen zo spoedig mogelijk aan deze website worden toegevoegd.

Belangstelling voor een Postcoderoos-project bij u in de buurt?

Wij zijn steeds op zoek naar geschikte daken voor een totaal aan minimaal 300-500 zonnepanelen voor een PCR-project.

Heeft u of weet u zo’n dak meldt dit dan:

Stuur een email naar zonopdak@leudalenergie.nl  onder vermelding van postcoderoos of bel met de projectleider Robert Groeneboom  ( 0619472350).

leudal

   Leudal energie                                                 Duurzaam Leudal Logo