Windpark de Kookepan, Nieuws

Aanplant terpen windpark De Kookepan voltooid

< 1m

De terpen van de windturbines, dit zijn de verhogingen van ruim 3 meter waar de windturbines op staan, zijn deze maand aangeplant met inheemse struiken en heesters. Daarnaast zijn ook enkele overhoeken bij de turbines hiermee aangeplant.

Met de overhoeken erbij hebben we daarmee circa 3000 m2 aangeplant en natuurlijk ingericht. Dit zorgt voor extra leefgebied voor vogels en kleine zoogdieren in het gebied.