De gemeente Leudal heeft het dak van het gemeentehuis in Heythuysen ter beschikking gesteld.

Na realisatie hopen wij dat niet alleen de gemeente daken ter beschikking stelt maar ook particulieren en of bedrijven.

Gemeentehuis

Foto: Truus Augustinus

De coöperatie Leudal energie is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie en deelnemer aan de installatie op een dak (zie vraag ‘waar neem ik aan deel als ik investeer in een Leudal zonnedak? ,  hierboven). Met de inleg voor deelname wordt de Leudal zonnedak-stroominstallatie gefinancierd. Leudal Energie zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie. 

Ja, dat moet. Dat gebied kan overigens nog best groot zijn. Dat je in een postcodegebied moet wonen dat grenst aan het postcodegebied waarin de installatie staat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief waarmee we werken. De regeling wordt daarom ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode).

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project.
Als je buiten Leudal gaat verhuizen en of buiten de postcoderoos kun je niet langer meer deelnemen aan de coöperatie. Leudal Energie zal je participaties/panelen waarderen in de vorm van een adviesprijs. De formule voor de berekening van deze adviesprijs moet nog vastgesteld worden, we hebben daarvoor contact opgenomen met enkele andere coöperaties om tot dezelfde berekening te komen.

  1. aan de verkoper vragen we of deze de panelen wil proberen te verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of zelf iemand anders zoeken in je wijk die de participaties van je overneemt
    2. als dat niet lukt gaan we de panelen aanbieden aan de andere deelnemers aan het project
    3. als dat geen koper oplevert kijken we of er in ons totale netwerk nog een belangstellende te vinden is (we gaan er eigenlijk vanuit dat er in de toekomst continu belangstelling zal zijn)
    4. als er dan nog steeds geen koper is en de financiën van de coöperatie het toestaat, nemen we de panelen tijdelijk zelf over en zoeken we verder naar een nieuwe belangstellende
    5. als de coöperatie geen financiële middelen heeft dan zit je er als deelnemer nog enige tijd zelf aan vast, totdat er alsnog een koper gevonden is.

Leudal Energie heeft geen Algemene Voorwaarden. We kennen wel een overeenkomst welke we met de deelnemers sluiten en we hebben we een uitgebreide informatie opgesteld.

Moet ik lid worden van de coöperatie Leudal Energie?

Ja, bij deelname aan een project van Leudal Energie is het lidmaatschap van de energiecoöperatie verplicht. Dit volgt uit de overheidsregeling waarmee Leudal Energie werkt. Lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar.