Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Leudal de ontwikkeling van het Windpark De Kookepan goedgekeurd.
Vervolgens is Leudal Energie begonnen met de vergunningsaanvraag.

 

Op 6 maart 2018 hebben we een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het windpark.

Op 26 maart heeft het gemeentebestuur van Leudal een voorlopige vergunning afgegeven voor het project en vervolgens startte de inspraakperiode van 6 weken.

Op 28 maart was er een inloopavond in gemeenschapshuis de Haammaeker in Neer over de stand van zaken.

Het gemeentebestuur van de Gemeente Leudal heeft vervolgens de 2 ingediende zienswijzen beoordeeld en een kleine aanpassing doorgevoerd in het voorstel. Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad zonder beraadslaging en zonder stemming het voorstel tot realisatie van Windpark De Kookepan goedgekeurd.

Tegen het vastgestelde, ‘herroepelijke‘ plan kunnen indieners van zienswijzen nog in bezwaar gaan bij de rechter.

Voor Leudal Energie betekent dit dat de subsidie voor duurzame energie (SDE) nu kan worden aangevraagd en de financiering definitief gemaakt kan worden.

Ook wordt gesproken met de turbineleveranciers voor het beste aanbod.

 

TIJDPAD

De planning is nu als volgt:

-2 oktober 2018:               indiening SDE+ aanvraag

-eind 2018-begin 2019:  beschikking subsidie

-1e kwartaal 2019:            keuze voor turbine

-1e kwartaal 2019:            afronding financiering bank en leden

-2e kwartaal 2019:            ‘financial close’, de leden en bank doen hun inbreng, de ontwikkelkosten worden afgerekend en de turbines worden besteld

-4e kwartaal 2019:            na de oogst wordt bij de 3 molenlocaties gestart met de aanleg van de wegen, kraanplaats en fundering

-2e kwartaal 2020:            oplevering project, de molens draaien en het project wordt overgedragen aan (de leden van) de coöperatie. De obligatieperiode gaat in.

 

Wilt u participeren in dit park?  klik dan hier voor de brochure.

Inschrijving gesloten per 1-1-2019. U kunt zich wel nog aanmelden voor een wachtlijst.

 

 

 Brochure Kookepan