Noors onderzoek naar gevolgen zwarte wiek van turbine voor vogelslachtoffers

In Noorwegen is uit een onderzoek op een eiland met veel vogels gebleken dat er minder slachtoffers vallen onder vogels door het zwart verven van een van de wieken. Enkele van onze leden hebben ons gevraagd of dit voor ons wellicht ook een mogelijkheid is.

Allereerst kunnen we zeggen dat de Noorse situatie, een eiland met veel vogels, niet te vergelijken is met de situatie in Neer.

Verder is het in Nederland niet toegestaan om enige kleur op de wieken aan te brengen omdat de verwachting is dat dit veel weerstand vanuit de lokale omgeving zal opleveren.

Wij verwachten dat op jaarbasis in de Kookepan helaas toch enkele vogels getroffen zullen worden door een wiek.

Vooralsnog zullen wij ons aan de landelijke richtlijnen houden en nu geen actie ondernemen.