REScoop Limburg                                                                              REScoopLimburg

Leudal Energie heeft samen met Zuidenwind, Peel Energie en Weert Energie een nieuw samenwerkingsverband opgericht onder de naam REScoop Limburg. Door burgers en hun initiatieven én de bestaande energiecoöperaties te ondersteunen vervult REScoop Limburg een stimulerende rol in de energietransitie in Midden-Limburg. Renewable Energy Sources in coöperatief verband.
REScoop Limburg wil de burger de grootst mogelijke controle en zeggenschap te geven over hernieuwbare duurzame energieopwekking in Nederland.

Energieakkoord
Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het vraagstuk rond duurzame energie, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord.
De vier gemeenten en de provincie hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren. De gemeenten gaan nu onderzoeken of er partijen zijn die een windpark willen ontwikkelen.
REScoop Limburg onderschrijft de uitgangspunten die de gemeenten hebben opgesteld en is momenteel aan het bekijken welke gebieden in welke gemeenten in aanmerking zouden kunnen komen voor de ontwikkeling van nieuwe windparken.
Om de burgers zoveel mogelijk te betrekken en draagvlak te creëren roept REScoop Limburg leden van de coöperaties op om mee te helpen.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten zijn in de ontwikkeling van windparken in Midden-Limburg zijn:
- de opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.
- bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld.

Hierbij moet grondspeculatie worden voorkomen door in elk zoekgebied één windmolenpark te ontwikkelen. De bebouwde en onbebouwde gronden die noodzakelijk zijn voor de realisatie moeten gezien worden als een samenhangend complex, waarbij alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding ontvangen en draagvlak wordt gecreëerd bij de buurtbewoners.

De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten bij de samenwerking en de uitwerking van de uitgangspunten. Nu de raad van Leudal als eerste heeft ingestemd met de uitgangspunten kan verder worden gegaan met het proces van realisering.

 

Een eerste zoekgebied in de gemeente Leudal ligt in het gebied De Kookepan, tussen Heideweg en Camping De Waterval, parallel aan Kanaaldijk / Afwateringskanaal. In dit zoekgebied is ruimte voor twee of drie windturbines. De eerste verkennende gesprekken met grondeigenaren en buurtbewoners hebben inmiddels plaatsgevonden. 


Heb je interesse, geef dit dan aan bij Har Geenen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.