REScoop Limburg                                                                              REScoopLimburg

Leudal Energie heeft samen met Zuidenwind, Peel Energie en Weert Energie een nieuw samenwerkingsverband opgericht onder de naam REScoop Limburg. Door burgers en hun initiatieven én de bestaande energiecoöperaties te ondersteunen vervult REScoop Limburg een stimulerende rol in de energietransitie in Midden-Limburg. Renewable Energy Sources in coöperatief verband.
REScoop Limburg wil de burger de grootst mogelijke controle en zeggenschap te geven over hernieuwbare duurzame energieopwekking in Nederland.

Energieakkoord
Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het vraagstuk rond duurzame energie, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord.
De vier gemeenten en de provincie hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren. De gemeenten gaan nu onderzoeken of er partijen zijn die een windpark willen ontwikkelen.
REScoop Limburg onderschrijft de uitgangspunten die de gemeenten hebben opgesteld en is momenteel aan het bekijken welke gebieden in welke gemeenten in aanmerking zouden kunnen komen voor de ontwikkeling van nieuwe windparken.
Om de burgers zoveel mogelijk te betrekken en draagvlak te creëren roept REScoop Limburg leden van de coöperaties op om mee te helpen.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten zijn in de ontwikkeling van windparken in Midden-Limburg zijn:
- de opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.
- bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld.

Ontwikkelingen

Sinds eind 2016 is er een locatie op het oog die voor Leudal Energie een mijlpaal kan worden: een eigen windpark met 3 molens die stroom gaan leveren voor meer dan 5.000 gezinnen. De meest geschikte locatie daarvoor vinden wij gebied ‘De Kookepan’ , gelegen ten noordwesten van Neer.

De Gemeente Leudal heeft deze locatie kansrijk genoemd en ondersteunt de ontwikkeling, vooral omdat het windpark 100% coöperatief wordt. Perfect passend binnen het moderne participatiebeleid.

Bij deze aanpak gaan we niet over één nacht ijs. We willen mét de coöperatieleden, de omwonenden én de grondeigenaren komen tot goede afspraken en een rechtvaardige opbrengstverdeling. Daarom worden regelmatig bijeenkomsten gehouden met omwonenden en grondeigenaren in het gebied. Met deze groepen willen we de relatie duurzaam voortzetten en gedurende 20 jaar van exploitatie samen projecten opzetten, betaald uit een leefbaarheidfonds, opgebracht door het windpark. Deze aanpak is uniek voor Limburg.

Coöperatieleden hebben natuurlijk een extra voordeel: als het windpark er komt, kunnen alle leden investeren met een goed rendement. Ook kunnen zij de lokaal opgewekt stroom zelf afnemen via Leudal Energie: lokaal produceren en consumeren (of : ‘eigen stroom eerst’). Een werkgroep van coöperatieleden en de projectleider zijn halverwege 2017 aan de slag gegaan met het uitwerken van de plannen. De eerste onderzoeken (natuur, radar, geluid etc.) zijn opgestart.


Heb je interesse, geef dit dan aan bij Har Geenen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.